504 lượt xem

Thông Báo Lễ Tụng Kinh Cầu Nguyện Cầu An cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa

Chùa Liên Hoa Garden Grove

Thông Báo Của Chùa Liên Hoa

Lễ Tụng Kinh Cầu Nguyện Cầu An cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa ở địa chỉ 9561 Bixby Ave, Garden Grove, CA 92841

Email: [email protected]

Phone: 714-636-7725 

Nhờ năng lực tập thể của Đại Chúng, Chùa Liên Hoa xin thông báo và kính mời Đại Chúng về Chùa để tụng Kinh Cầu Nguyện Cầu An cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành đang điều trị tại bệnh viện ở Garden Grove. Sức khỏe của Hòa Thượng sớm mau bình phục.

Thời gian tụng Kinh cầu nguyện vào thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần lúc 11:00 trưa, và hằng ngày lúc 7:00 tối.

Thông báo cho Đại Chúng liễu tri và dành thời gian thích hợp của mình đến Chùa Liên Hoa tham dự góp phần tụng Kinh Cầu An cho Trưởng Lão Hòa Thượng theo thông tin đề cập trên.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tác.

Announcement of Chanting Ceremony Praying peace for the Most Venerable Elder Thích Chơn Thành, the Head Monk of Liên Hoa Temple

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời