Tấm hình này diễn ra ngày Đại Lễ Vesak và công trình khắc ghi những lời Phật dạy bằng bảy ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt và tiếng Mỹ tại Chùa Hương Đạo, Forth Worth, Texas, ngày 15 tháng 5 năm 2022.

VĂN HÓA

Facebook Comments Box