Đôi lời sách tấn

TINH TẤN TRONG TU TẬP

Đức Phật dạy rằng: Ngày nay đã qua. Đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ. Ta đã làm gì. Đại chúng, hãy tinh cần tinh tấn. Như lửa cứu đầu. Hãy siêng năng thực tập Phật Pháp hết lòng. Hãy sống cho sâu sắc thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường. Đừng để tháng ngày trôi đi vô ích. 

Nam Mô Bồ Tát Thường Tinh Tấn.

VĂN HÓA