603 lượt xem

Thư mời tham dự Một Ngày Tu An Lạc ở Chùa Pháp Nhãn Chủ Nhật, ngày 7/4/2024

Thư Mời Tham Dự
Khóa Tu Một Ngày Tu An Lạc
Chủ Nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2024
Kính bạch Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni,
Kính thưa Phật Tử Đồng Hương,
Hôm nay, Xuân về nụ hoa nở
Hôm mai, Xuân đi nụ hoa tàn.
Giấc mộng đời người trong chốc lát
Buông bỏ tranh giành sống bình an.
Pháp Phật tu học hết lòng
Ânh thanh chánh Pháp sáng ngời muôn nơi
Minh tâm kiến tánh tuyệt vời
Con đường chánh đạo giúp người thêm vui.”
Để vun trồng và phát triển đời sống tâm linh an lạc, Chùa Pháp Nhãn sẽ tổ chức Một Ngày Tu An Lạc cho quý Phật tử Đồng Hương.
Kính mời Quý Vị dành chút thời gian quý báu của mình về Chùa tu tập Phật Pháp cho vui.
Chương trình sinh hoạt diễn ra như sau:
09:30 am: Quý Phật tử đồng hương quang lâm
10:00 am: Thiền Tập             
10:15 am: Tụng Kinh
11:00 am: Nghe Pháp thoại
12:00 pm: Dùng cơm Chánh Niệm 
01:00 pm: Lễ làm người con Phật *
02:00 pm: Hoàn mãn.
Kính chúc Quý Vị và gia quyến thân tâm thường an lạc.  
                 Trú Trì Chùa Pháp Nhãn                     
                Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ
* Xin quý vị ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm theo địa chỉ trên để quý Thầy điền vào Điệp Thọ Giới cho Quý Vị.
.
.
Facebook Comments Box

Trả lời