1583 lượt xem

Thư mời tham dự Đại Lễ VU LAN ở Chùa Pháp Nhãn Chủ Nhật, 17/9/2023

Chùa Pháp Nhãn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN PL – 2567
Chủ Nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2023
Kính bạch Chư Tôn thiền đức Tăng Ni, 
Kính thưa Phật Tử Đồng Hương,
Chúng con kính nghe rằng: 
“Mỗi năm tháng Bảy ngày Rằm
Người con hiếu thảo siêng năng nguyện cầu;
Cầu cho cha mẹ sống lâu
Hướng dẫn con cháu nương nhau an lành.” 
Thật vậy, hằng năm mỗi khi đại lễ Vu Lan trở về, những người con Phật dù sống ở những quốc gia khác nhau, đều dành thời gian thích hợp về Chùa để tu học Phật Pháp và tham dự đại Lễ Vu Lan an lành và vui vẻ. 
Chúng ta biết theo đạo Phật Việt Nam, Vu Lan, một Lễ Hội Văn Hóa Tâm Linh quan trọng nhất đối với những người con Phật, bao gồm các sự kiện sau đây:
Một là cầu nguyện cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ.
Hai là cầu nguyện những người quá vãng nghe Kinh nghe kệ sẽ sanh về thế giới an lành.
Ba là tinh tấn phát triển sự tu học Phật Pháp và hộ trì Tam Bảo trong Khóa An Cư Kiết Hạ của những người tại gia và xuất gia.
Bốn là cầu nguyện thế giới hòa bình và nhân dân được an lạc. 
Qua việc tu học, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể gặt hái những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. 
Chương trình Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn sẽ được tổ chức như sau:
09:00 am  Quý Đồng hương Phật tử quang lâm
90:30 am  Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm
10:00 am  Đại Lễ VU LAN (Sẽ có chương trình riêng)            
10:30 am  Pháp thoại ý nghĩa Đại Lễ VU LAN
11:30 am  Lễ Bông Hồng Cài Áo 
12:00 pm  Lễ Cúng dường Trai Tăng và dùng cơm thân mật
12:30 pm  Văn nghệ Vu Lan
01:30 pm  Lễ làm người con PhậT (*
02:00 pm  Hoàn mãn.
.
(*) Xin quý vị ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm để quý Thầy điền vào Điệp Thọ Giới theo địa chỉ trên.
.
.
Facebook Comments Box

Trả lời