1456 lượt xem

Ảnh đại lễ VU LAN ở Chùa Pháp Nhãn

 Chùa Pháp Nhãn                Thích Trừng Sỹ

Kính bạch Chư Tôn thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa Phật Tử Đồng Hương,
Chúng con kính nghe rằng:
“Mỗi năm tháng Bảy ngày Rằm
Người con hiếu thảo siêng năng nguyện cầu;
Cầu cho cha mẹ sống lâu
Hướng dẫn con cháu nương nhau an lành.”
Thật vậy, hằng năm mỗi khi đại lễ Vu Lan trở về, những người con Phật dù sống ở những quốc gia khác nhau, đều dành thời gian thích hợp về Chùa để tu học Phật Pháp và tham dự đại Lễ Vu Lan an lành và vui vẻ.
Chúng ta biết theo đạo Phật Việt Nam, Vu Lan, một Lễ Hội Văn Hóa Tâm Linh quan trọng nhất đối với những người con Phật, bao gồm các sự kiện sau đây:
Một là cầu nguyện cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ.
Hai là cầu nguyện những người quá vãng nghe Kinh nghe kệ sanh về thế giới an lành.
Ba là tinh tấn phát triển sự tu học Phật Pháp và hộ trì Tam Bảo trong Khóa An Cư Kiết Hạ của những người tại gia và xuất gia.
Bốn là cầu nguyện thế giới hòa bình và nhân dân được an lạc

Năm là lễ dâng y Ca-sa Kathina cho chư Tăng Ni sau khi mãn Khóa Tu An Cư Kiết Hạ hằng năm.
Qua việc tu học, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể gặt hái những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Dưới đây là những hình ảnh Đại Lễ VU LAN của Chùa Pháp Nhãn năm nay. Kính mời Đại Chúng xem cho vui.

Pictures of VU LAN-Parents’ Day at Pháp Nhãn Temple

Cắt băng Khánh thành tượng đá tên Chùa Pháp Nhãn và tượng Phật Bổn Sư Ban phước lành

Đội dâng hoa tuổi Ngọc Phương Trang

Ăn cơm chánh niệm

Các em Tuổi Ngọc múa dâng hoa cúng dường

Cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni

Cắt bánh sinh nhật ngày Vu Lan Báo Hiếu

Dùng cơm thân mật

Đội dâng hoa tuổi Ngà Chùa Pháp Nhãn

Phục vụ bánh mì cho Đại Chúng 

Tác bạch cúng dường

Dâng Y Ca-sa Kathina 

Cung nghênh chư tôn đức Tăng Ni

Dâng phẩm vật cúng dường 

Nhận phẩm vật cúng dường 

Cắt băng Khánh thành tảng đá tên Chùa Pháp Nhãn và tượng Phật Bổn Sư Ban Phước Lành

Đại Chúng tụng Kinh tiếng Việt, Pali, và tiếng Mỹ

Cài hoa hồng cho Đại Chúng

Brother Hỷ Lạc đệ tử Chùa Pháp Nhãn 

..

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời