739 lượt xem

Thơ: Đức Tuệ Sỹ Thiền Sư

HT. Thích Tuệ Sỹ            Thích Trừng Sỹ

.
THƠ: ĐỨC TUỆ SỸ THIỀN SƯ
Thiền Sư Tuệ Sỹ bậc Thầy 
Có đôi mắt tuệ dáng gầy trượng phu. 
Tuy tuổi gần cuối mùa thu, 
Nhưng luôn hùng dũng giữa đời thế gian. 
Uy nghiêm vững chãi hiên ngang 
Dịch Kinh chú giải Thanh Văn Tạng này
Xứng danh trưởng Tử Như Lai 
Hòa thượng Tuệ Sỹ đa tài từ bi 
Bậc Thầy long tượng vừa đi 
Để lại Kinh điển, văn thi nhiệm mầu 
Cho dù bất cứ ở đâu,
Nhất tâm tưởng niệm vị Thầy thân thương
Cho dù tứ đại vô thường,
Tâm Thầy tỏa sáng muôn phương đều gần.
Từ bi, trí tuệ trọn phần
Trưởng lão Tuệ Sỹ sáng ngời nhân gian.
By Thích Trừng Sỹ
.
.
.
Facebook Comments Box

Trả lời