541 lượt xem

Điện Thư Phân Ưu của Đức Dalai Lama ngày 30 – 11 – 2023

His Holiness Dalai Lama        HT. Thích Tuệ Sỹ      

Điện Phân Ưu của Đức Dalai Lama ngày 30/11/2023

Tôi rất đau buồn được biết rằng Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ vừa viên tịch 79 tuổi tại Việt Nam. Tôi cầu nguyện Cố Trưởng lão Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ và xin gửi những lời chia buồn sâu sắc đến chư vị Pháp lữ và nhiều tín đồ Phật tử của Hoà Thượng.
Tôi được biết rằng Trưởng lão Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ đã hết lòng phụng sự cho tha nhân. Mặc dù Trưởng lão Hòa thượng không còn bên cạnh chúng ta nữa, nhưng chúng ta cảm nhận rằng Cố Trưởng lão Hoà Thượng đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Cách tốt nhất mà các vị Pháp lữ đồng tu và Bồ-đề quyến thuộc của Hoà Thượng có thể bày tỏ lòng kính trọng của mình đối với Ngài bằng cách học và noi theo tấm gương sáng của Ngài đã cống hiến hết mình cho việc phụng sự cho số đông.
Trên đây là những lời cầu nguyện chân thành của tôi đến với Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ.

Thích Trừng Sỹ chuyển ngữ

Condolence message from Dalai Lama on November 30, 2023

        

Facebook Comments Box

Trả lời