1416 lượt xem

Chia sẻ Pháp thoại ở các Chùa Thiền Lâm, Pháp Bảo, Huyền Quang, Pháp Vân ở Sydney, Úc Châu 2023

Thích Trừng Sỹ

Khóa Tu xây dựng tình huynh đệ được tổ chức ở các Chùa Thiền Lâm, Pháp Bảo, Huyền Quang, và Pháp Vân ở Sydney, Úc Châu năm 2023 .
.
Từ Chùa Pháp Nhãn Texas, Mỹ quốc đến Tu Viện Thiền Lâm, Wallacia, miền Tây Nam Sydney, Úc Châu, chúng con có đủ duyên tham dự Khóa Tu Đầu Năm 2023 rất vui và rất ấm cúng.
.
Dù xa vạn dặm đường trường,
Tình huynh nghĩa đệ muôn phương cũng gần.
Mặc dầu vạn dặm đường trần,
Đạo tâm không để một phần phôi phai.
.
Chúng tôi rất vui khi đủ duyên lành có mặt các Khóa Tu này để chia sẻ Phật Pháp thật là vui và ấm cúng. Cầu nguyện thế giới hòa bình và người dân khắp nơi trên thế giới đều được an lạc và bình an.
.
Nguyện theo hơi thở 
Nở nụ cười tươi 
Nguyện học nhìn cuộc đời 
Bằng con mắt quán chiếu. 
.
Tăng là Đoàn thể đẹp 
Cùng đi trên đường vui 
Tu tập giải thoát 
Làm an lạc cuộc đời. 
.
Một vài hình ảnh đi hoằng Pháp vài CHÙA & TU VIỆN ở Sydney, Úc Châu.
.
.
.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời