1127 lượt xem

Pháp Thoại ở Ni Viện Thiện Hòa Sydney, Úc Châu, vào ngày Chủ Nhật, 19 tháng 3 năm 2023

Thầy Trừng Sỹ

PHÁP THOẠI Ở NI VIỆN THIỆN HÒA SYDNEY, ÚC CHÂU, VÀO LÚC 11:00 SÁNG NGÀY CHỦ NHẬT, 19 THÁNG 3 NĂM 2023

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi Chư Tôn Đức và Quý Phật tử gần xa,

Phật là Thầy chỉ đạo

Bậc tỉnh thức vẹn toàn

Tướng tốt đoan trang

Trí và bi viên mãn.

.

Pháp là con đường sáng

Dẫn người thoát cõi mê

Đưa con trở về

Sống cuộc đời tỉnh thức.

.

Tăng là Đoàn thể đẹp

Cùng đi trên đường vui

Tu tập giải thoát

Làm an lạc cuộc đời.

.

Đệ tử nương nhờ Tam Bảo

Trên con đường học đạo

Biết Tam Bảo của tự tâm

Nguyện tu học tinh cần

Làm sáng lòng Ba Viên Ngọc Quý.

(Làng Mai)

Hoan hỷ nhận lời mời của Ni Sư Thích Phước Hoàn, Viện Chủ Ni Viện Thiện Hòa ở Sydney, Úc Châu, thầy Trừng Sỹ có đủ duyên lành quang lâm Ni Viện để chia sẻ Pháp thoại với đề tài “NƯƠNG TỰA VỮNG CHÃI NƠI CHÍNH MÌNH.”

Kính mời quý Phật tử dành chút thời gian quý báu của mình về Ni Viện để nghe Pháp thoại.

Kính chúc Quý vị và gia quyến tràn đầy hỷ lạc, Pháp hỷ sung mãn.

Dharma Talks at Thiện Hòa Hòa Buddhist Nunnery in Sydney, Australia, on Sunday, March 19, 2023

.

Facebook Comments Box

Trả lời