1131 lượt xem

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn, Chủ Nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023

Chùa Pháp Nhãn

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2647 PL. 2567
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023

Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Quý Phật tử đồng hương,
Chúng con kính nghe bài thơ Phật Đản rằng:

Đức Phật có mặt cuộc đời
Hoằng dương chánh Pháp sáng ngời nhân thiên
Bây giờ Bốn Chúng hiện tiền
Cùng nhau tu học, mọi miền an vui.

Chúng ta đều biết hằng năm khi đại lễ Vesak trở về trên khắp mọi miền khác nhau trên thế giới, dù chúng ta là Phật tử hay không phải Phật tử, dù chúng ta là công nhân, viên chức, hay nhà giáo, v.vv…, dù ở Chùa hay trong công sở, tất cả chúng ta đều có chung tâm niệm lành cùng nhau tổ chức tu học Phật pháp và ôn lại cuộc đời của đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để giúp chúng ta sống đời sống hòa bình, an vui, và hạnh phúc đích thực cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

Để Đại Lễ Phật Đản năm nay tăng thêm phần trang trọng, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, và quý Phật tử Đồng Hương nhín chút thời gian quý báu của mình về Chùa Pháp Nhãn tham dự sự kiện trọng đại này. Sự hiện diện và chứng minh của quý Ngài là phần phước báo lớn cho Bổn tự của chúng con. Chúng con thành kính tri ơn quý Ngài sâu sắc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN SẼ DIỄN RA NHƯ SAU:

09:30 am: Cung thỉnh Đại chúng quang lâm
10:00 am: Cử hành Đại Lễ Phật Đản
10:20 am: Đọc Thông Điệp Phật Đản
10:40 am: Pháp thoại ý nghĩa Phật Đản – HT. Thích Pháp Quang chia sẻ
11:20 am: Tụng Kinh Phật Đản và Lễ Tắm Phật
12:00 pm: Cúng dường Trai Tăng và dùng cơm thân mật
01:00 pm: Văn nghệ Cúng Dường Phật Đản
02:00 pm: Làm Lễ QUY Y và truyền 5 Điều Đạo Đức [1]      
03:00 pm: Hoàn mãn.
Kính chúc Đại Chúng vô lượng an lạc và vô lượng kiết tường.

                                      Trú Trì Chùa Pháp Nhãn

                                      Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

Invitation Letter of Attending Buddha Vesak Day at Pháp Nhãn Temple, Sunday, May 14, 2023

[1] Quý vị hoan hỷ ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và gởi kèm một tấm ảnh cỡ ID của quý vị tới Chùa Pháp Nhãn theo địa chỉ trên để Chùa có thể điền vào Điệp Thọ Giới cho quý vị.

Facebook Comments Box

Trả lời