1780 lượt xem

POWER POINTS KINH TỤNG HẰNG NGÀY

Chùa Pháp Nhãn

 

 

KINH DI GIÁO TIẾNG VIỆT

KINH DẠY NGƯỜI CON PHẬT

KINH HẠNH PHÚC

KINH KALAMA VIETNAMESE

KINH MỘT MINH CẦU NGUYỆN CORONA VIRUS

KINH THIỆN SINH

KINH TỪ BI

TỤNG KINH HẠT GIỐNG TỐT

TỤNG KINH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

TỤNG KINH NIỆM ÂN VIETNAMESE

TỤNG KINH PHẬT ĐẢN TIẾNG VIỆT

 

Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ biên soạn

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời