1354 lượt xem

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản 2646 Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Chùa Pháp Nhãn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2646

CHỦ NHẬT, NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2022

Kính Bạch Chư vị xuất Sĩ và quý Cư Sĩ Đồng Hương,

Chúng con kính nghe bài thơ Phật Đản rằng:

Đức Phật thị hiện ra đời

Hoằng dương chánh Pháp sáng ngời nhơn thiên

Bây giờ Bốn Chúng hiện tiền

Cùng nhau tu học, mọi miền an vui.

Chúng ta đều biết hằng năm khi đại lễ Vesak trở về trên khắp mọi miền khác nhau trên thế giới, dù quý vị Phật tử hay không phải Phật tử, dù quý vị là công nhân, viên chức, hay nhà giáo, v.vv…, dù ở Chùa hay trong công sở, tất cả đều có chung tâm niệm lành cùng nhau tổ chức tu học Phật pháp và ôn lại cuộc đời của đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để giúp chúng ta sống đời sống hòa bình, an vui, và hạnh phúc đích thực cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

Để đón mừng Đại Lễ Phật Đản năm nay, với sự hiện diện và chứng minh của chư Tôn Đức Tăng Ni, Chùa Pháp Nhãn[1] có đủ duyên lành cung thỉnh quý Sư thầy, quý Sư cô, và quý Phật tử Đồng Hương về Chùa tham dự sự kiện trọng đại này. Chúng con rất hoan hỷ tiếp đón quý vị quang lâm Bổn Tự.  

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN SẼ DIỄN RA NHƯ SAU:

09:30 am:   Cung thỉnh Đại chúng quang lâm

10:00 am    Cử hành Đại Lễ Phật Đản

10:20 am:   Đọc Thông Điệp Phật Đản

10:40 am:  Pháp thoại ý nghĩa Phật Đản – HT. Thích Trí Đức chia sẻ.                         

11:20 am:    Tụng Kinh Phật Đản và Lễ Tắm Phật

12:00 am    Cúng dường Trai Tăng và dùng cơm thân mật         

01:00 pm:    Văn nghệ Cúng Dường Phật Đản

02:00 pm:    Làm Lễ QUY Y và truyền 5 Điều Đạo Đức[2]        

03:00 pm:    Hoàn mãn.

                                    Trú Trì Chùa Pháp Nhãn

                                    Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

[1] Hướng dẫn tới Chùa: Từ chợ Mỹ Thành ở phía Bắc Austin, quý vị có thể lái xe đi đường US 183 South, rẽ trái đi FM 812, rẽ trái đi đường FM-2430 (Mesa Dr), rẽ phải đi đường The Ranch Road là tới Chùa.

[2]  Xin quý vị vui lòng ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm để quý thầy điền vào Điệp Thọ Giới.

Invitation Letter of Attending the Vesak Day 2566 on Sunday, May 29, 2022

 

Facebook Comments Box

Trả lời