1169 lượt xem

Chúc Mừng Mùa Đại Lễ Vesak của Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ PĐ lần thứ 2644 – 2020

Chuyển ngữ by Thích Trừng Sỹ

 

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Thông Cáo Báo Chí

Washington D.C., ngày 7 tháng 5 năm 2020

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Ông Michael R. Pompeo

Chúc Mừng Mùa Đại Lễ Vesak 

PĐ. lần thứ 2644 – 2020

Thay mặt nhân dân và Chính Phủ Hoa Kỳ, tôi chúc mừng các Cộng đồng Phật tử ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới và chúc mừng tất cả quý vị đang đón mừng mùa đại lễ Vesak bình an và vui vẻ.  

Ngày nay khi chúng ta suy ngẫm về cuộc đời và giáo lý của Đức Phật Siddhartha  Gautama, chúng ta nhớ và tìm cách hành trì những nguyên tắc phổ quát và vượt thoát thời gian về lòng từ bi, hòa bình, và lòng khoan dung làm nền tảng căn bản cho chúng ta có niềm tin chánh tín về đạo Phật.  

Các truyền thống của đạo Phật cung cấp một di sản phong phú tiếp tục làm giàu cho thế giới với những sự đóng góp văn hóa, tâm linh, và tuệ giác của họ cho nhân loại ngày nay.

Hôm nay, trong mùa lễ kỷ niệm Vesak, chúng tôi tôn vinh các Cộng đồng Phật giáo ở Hoa Kỳ và ở các nơi trên khắp thế giới, những Cộng đồng Phật giáo này đã, đang, và sẽ góp phần đem lại hòa bình, từ bi, trí tuệ, an vui, và hạnh phúc cho xã hội Hoa Kỳ nói riêng và cho thế giới nhân loại ngày nay nói chung.

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Ông Michael R. Pompeo,

Đã tuyên thuyết qua đường dẫn dưới đây:

 

https://id.usembassy.gov/press-statement-by-michael-r-pompeo-secretary-of-state-on-the-occasion-of-vesak-day/

https://www.state.gov/on-the-occasion-of-vesak-day/

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời