838 lượt xem

Bộ Ngoại Giao của Hoa Kỳ chính thức gởi lời chia buồn chân thành và sâu sắc tới sự Viên Tịch của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Ned Price, US. Department Spokesperson

Thích Trừng Sỹ

BỘ NGOẠI GIAO CỦA HOA KỲ CHÍNH THỨC GỞI LỜI CHIA BUỒN CHÂN THÀNH VÀ SÂU SẮC TỚI VIÊN TỊCH CỦA THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH

Vào ngày 23 tháng 01 năm 2022

Thay mặt nhân dân và Chính Phủ Hoa Kỳ, chúng tôi xin bày tỏ lòng chân thành chia buồn sâu sắc đến người dân Việt Nam và những người khắp nơi trên thế giới trước sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một nhà Sư Phật giáo, một nhà hoạt động vì hòa bình, một nhà sáng lập phong trào Phật giáo nhập thế, và nhà sáng lập Truyền thống tu tập Làng Mai, một trung tâm xuất Sĩ thực tập chánh niệm hằng ngày.

Thầy Thích Nhất Hạnh vừa là một vị thiền Sư khả kính, vừa là một nhà lãnh đạo tâm linh toàn cầu nổi tiếng khắp nơi trên thế giới được nhiều người mến mộ. Thầy đã tiếp cận mọi người theo nhiều truyền thống và tín ngưỡng khác nhau.

Thầy đã dành hơn 60 năm để ủng hộ tự do tôn giáo, nhân quyền, bất bạo động, và tình yêu thương của thầy cho tất cả mọi người.

Trong sự nghiệp và cuộc đời của thầy, vào ngày 25 tháng 01 năm 1967, thầy đã được tiến Sỹ  Martin Luther King Jr. đề cử cho thầy một Giải Nobel Hòa bình và nhiều giải thưởng cao quý khác dành cho thầy.

Thầy không bị giới hạn trong truyền thống tâm linh của mình. Sự hiện thân nổi bậc của thầy có khả năng ôm ấp các tín ngưỡng và các truyền thống khác nhau.

Khi thầy viên tịch, thế giới vô cùng nhớ tiếng nói đầy tuệ giác của thầy. Khi suy ngẫm về cuộc đời của thầy, chúng tôi nhớ đến di sản lâu dài của thầy và dấu ấn sâu sắc mà thầy đã để lại cho nhân thế.  

Nhân dân và Chính Phủ Hoa Kỳ khi suy nghĩ về thầy, con người Việt Nam, hình ảnh Việt Nam, và đất nước Việt Nam, nơi thầy sinh ra và viên tịch, tấm lòng nhân hậu, tài năng, và đức độ của thầy có khả năng truyền cảm hứng cho nhiều người khác trên khắp thế giới.

Chuyển ngữ by Thích Trừng Sỹ

US Department of State officially sending its sincere and deep condolences to the Passing of Zen Master Thích Nhất Hạnh

Facebook Comments Box

Trả lời