1521 lượt xem

Xin Nhất Tâm Cầu Nguyện Cho Bệnh Dịch COVID-19 Sớm Được Chấm Dứt

Thích Trừng Sỹ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tán Phật

Xin tốt như hoa sen

Rạng ngời như Bắc đẩu

Xin quay về nương tựa

Bậc Thầy của nhân thiên.

Sen quý nở đài giác ngộ,

Hào quang chiếu rạng mười phương,

Trí tuệ vượt tầm pháp giới,

Từ bi thắm nhuần non sông,

Vừa thấy dung nhan Điều Ngự,

Tâm thành trọn lòng kính dâng,

Hướng về tán dương Tam Bảo,

Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. (O)

 

Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (O, 1 lạy)

 

Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (O, 1 lạy)

 

Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (O, 1 lạy)

 

Kinh Dạy Người Biết Sống Một Mình[1]

Đức Thế Tôn dạy rằng

Đừng tìm về quá khứ,

Đừng lo lắng tương lai.

Quá khứ đã qua rồi,

Tương lai thì chưa tới.

Hãy quán chiếu sự sống

Trong giờ phút hiện tại

Kẻ thức giả an trú,

Vững chãi và thảnh thơi.

Hãy tinh tiến hôm nay,

Đừng đợi đến ngày mai

Sức khỏe sẽ yếu dần

Không thể nào thực tập

Cái chết đến bất ngờ,

Không thể nào biết trước.

Người nào biết an trú

Đêm ngày trong chánh niệm,

Thì Mâu Ni gọi là:

Người biết sống một mình.

Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni (O)

Nguyện cầu cho tất cả pháp giới chúng sinh trên trái đất này sớm được thoát khỏi bệnh dịch virus corona toàn cầu.

 

 

Nguyện cầu cho tất cả mọi người đều vượt qua cơn đại dịch virus corona này.

Nguyện cầu cho virus corona này sớm được điều trị và chấm dứt trong một thời gian ngắn.

Nguyện cầu cho thuốc vắc-xin hiện tại sớm có giá trị, hiệu quả, và thiết thực để có thể ngăn chặn và chữa lành bệnh dịch virus corona này nhanh chóng.

 

 

Nguyện cầu cho các nhà khoa học và bác sĩ y khoa khỏe mạnh để phát minh và tạo ra nhiều loại vắc-xin kịp thời và hữu ích cho nhân loại ngày nay.

Cầu nguyện cho tất cả các nhà chính trị, các Bác sĩ, Dược sĩ, Y sĩ, Y tá, và tình nguyện Viên đều được khỏe mạnh, an lành, và hạnh phúc để giúp đỡ, phục vụ và chăm sóc cho dân chúng và các bệnh nhân trên khắp hành tinh này.

Nguyện cầu cho không có ai truyền bệnh và lây nhiễm cho ai.

 

 

Nguyện cầu cho tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi nơi, và mọi chốn, khắp nơi thành thị, và nông thôn trên khắp hành tinh này đều được an bình và khỏe mạnh.

 

Nguyện cầu cho tâm từ, bi, và trí huệ, hòa bình, an vui, và hạnh phúc từ nơi thực tập của tự thân trong hằng giờ, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, và hằng năm luôn được thấm nhuần và làm mát dịu cho tất cả pháp giới chúng sinh trên thế khắp giới gian này. (Chuông)

NIỆM ÂN PHẬT BẢO

Đức Phật Thế Tôn; bậc Thầy lãnh đạo tâm linh an bình và cao thượng của chúng con; bậc Thầy xứng đáng nhất để được cúng dường; bậc Thầy hiểu biết và thương yêu; bậc Thầy có đầy đủ công hạnh và tuệ giác; bậc Thầy đã đạt được an vui và giải thoát toàn vẹn; bậc Thầy hiểu thấu thế gian; bậc Thầy có khả năng điều phục được con người; bậc Thầy của cả hai giới thiên và nhân; bậc Thầy đã giác ngộ và tỉnh thức tròn đầy;  bậc Thầy đáng được thế gian tôn sùng và quý kính nhất trên đời. 

Con xin thành kính nương tựa và đảnh lễ Đức Phật, bậc Thầy đã giác ngộ và tỉnh thức viên mãn, người đưa đường và chỉ lối từ bi, trí huệ, và hòa bình cho con trong suốt cuộc đời. (Chuông)

 

 

NIỆM ÂN PHÁP BẢO

Chánh Pháp của Đức Thế Tôn, do chính Ngài khéo thuyết giảng, rất thiết thực hiện tại, có giá trị vượt thoát thời gian, có khả năng chuyển hóa thân tâm, có khả năng dập tắt các phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, v. v… Nương vào Phật pháp, người trí nào cũng có thể tự mình tu tập, thông đạt giáo pháp, đến để thấy, đến để nghe, đến để hiểu, đến để học, đến để thực hành, và đến để thưởng thức những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Con xin thành kính nương tựa chánh Pháp vi diệu, nguyện học hỏi, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày để đem lại an lạc hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)

 

 

NIỆM ÂN TĂNG BẢO

Tăng Bảo của Đức Thế Tôn là Đoàn thể đang đi trên đường chân thiện, chân chánh, chính trực, tốt đẹp, và thích hợp; là đoàn thể đang hướng theo Phật pháp, tu tập Phật pháp, và sống đúng với tinh thần Phật pháp. Trong Đoàn thể thánh thiện này, có những vị đã và đang chứng quả thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, và A-la-hán, gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả, thành tựu các khía cạnh đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến. Đoàn thể này xứng đáng được nương tựa, phụng sự, quy kính, quý trọng, ngưỡng mộ, và cúng dường, là ruộng phước đức tốt đẹp cho thế gian gieo trồng. 

Con xin thành kính nương tựa Tăng Đoàn an lạc, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí huệ, hòa hợp, và tỉnh thức cho số đông trên khắp hành tinh này. 

Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật Đạo. (Chuông)

 

Bài Hát Từ Bi

Hỡi này người thương ta có mặt ở đây

Mọi người chung sống ta vui cùng hạnh phúc

Thương mến yêu nhân loại ta sống chung trên quả địa cầu

Rất vui khỏe mạnh ta sống lâu rất bình an.

 

Hỡi này người thương ta có mặt ở đây

Mọi người chung sống ta vui cùng hạnh phúc

Thương mến yêu mọi người, ta sống chung trong một nhà

Rất vui khỏe mạnh ta hát ca rất bình an. (3 lần)

By Thích Trừng Sỹ

 

[1][1]  Kinh Trung Bộ 131. Kinh Người Biết Sống Một Mình

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời