1600 lượt xem

Hình Ảnh Thọ Giới Sa Di và Truyền Đăng cho Sư Chú Pháp Thanh

Chùa Pháp Nhãn

Lễ Truyền Đăng và Thọ Giới Sa-di cho người Mỹ tại Chùa Pháp Nhãn, Texas, Hoa Kỳ

Thích Trừng Sỹ

Trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay, Sư chú Pháp Thanh người Mỹ có đầy đủ duyên lành nhận được truyền đăng và thọ giới Sa-di tại Chùa Pháp Nhãn, Texas, Hoa Kỳ dưới sự yểm trợ và chứng mình của chư tôn Thiền Đức Tăng Ni qua sự hướng dẫn và giảng dạy Phật Pháp của thầy Thích Trừng Sỹ, trụ trì Chùa Pháp Nhãn.

Kính mời Đại Chúng đọc thơ, thi kệ truyền Ca-sa, truyền đăng, và xem hình ảnh dưới đây cho vui.  

Thơ Cùng Tu

Vui thay phụng dưỡng mẹ cha

Vui thay cung kính ông bà Tổ tiên

Vui thay gieo ruộng phước điền

Vui thay Phật tử khắp miền cùng tu.

By Thích Trừng Sỹ

Thơ Nhớ Ơn

Vu Lan con tỏ lòng thành

Nhớ ơn cha mẹ ông bà tổ tiên

Nhớ ơn Phật, Pháp, Thánh hiền

Nhớ ơn thầy tổ khắp miền nở hoa

Nhớ ơn tín thí đàn na

Nhớ ơn xã hội quốc gia thanh bình

Nhớ ơn pháp giới chúng sinh

Nhớ ơn dân tộc anh hùng khai sơn

Nhớ ơn đồng loại chúng sinh

Đã cho cuộc sống an bình hôm nay.

By Thích Trừng Sỹ

Đảnh lễ Tam Bảo

Hôm nay, đại lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn, 

mang ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đệ tử chúng con một lòng kính lạy Chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương.

Mang ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đệ tử chúng con một lòng kính lạy tôn Pháp thường trú trong ba đời và mười phương.

Mang ơn công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đệ tử chúng con một lòng kính lạy chư hiền Thánh Tăng thường trú trong ba đời và mười phương.

NHỮNG THI KỆ TRUYỀN CA-SA 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

(3 lần)

Mặc Áo Nhật Bình

Mang áo của người tu

Tâm tư thường khỏe nhẹ

Nguyện sống đời thảnh thơi

Đem vui cho trần thế. 

Khoác Áo Ca-Sa* 

(Quỳ xuống và nâng y ngang trán)

Đẹp thay áo giải thoát

Áo ruộng phước nhiệm mầu

Con cúi đầu tiếp nhận

Đời đời nguyện mang theo.

Nam Mô Phật-đà.

Nam Mô Đạt-mạ.

Nam Mô Sangha.

(*Ca-sa là áo tu người xuất gia thường mặc trong buổi lễ trang trọng.)

BÀI KỆ TRUYỀN ĐĂNG CHO SƯ CHÚ PHÁP THANH 

PHÁP Phật tu học hết lòng

Âm THANH diệu Pháp sáng ngời muôn nơi

Minh tâm kiến tánh tuyệt vời

Con đường chánh Đạo giúp đời thêm vui.

(PHÁP THANH là Pháp hiệu.

Minh Đạo là Pháp danh.

Michael là tên thế danh.)

 

Images, Lamp Transmission, and Novice Ordination for Dharma Brother Pháp Thanh

Facebook Comments Box

Trả lời