298 lượt xem

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Pl – 2566

Chùa Pháp Nhãn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN PL – 2566

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022

Kính bạch Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni,

Kính thưa Phật Tử Đồng Hương,

Chúng con kính nghe rằng:

Mỗi năm tháng Bảy ngày Rằm

Người con hiếu thảo siêng năng nguyện cầu;

Cầu cho cha mẹ sống lâu

Hướng dẫn con cháu nương nhau an lành.”

Thật vậy, hằng năm mỗi khi đại lễ Vu Lan trở về, những người con Phật dù sống ở những quốc gia khác nhau, đều dành thời gian thích hợp về Chùa để nghe Phật Pháp và tham dự đại Lễ Vu Lan vui vẻ.

Chúng ta biết rằng trong đạo Phật, Vu Lan, một Lễ Hội Văn Hóa Tâm Linh quan trọng đối với những người con hiếu thảo, bao gồm các sự kiện sau đây: Một là cầu nguyện cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ. Hai là cầu nguyện những người quá vãng được sanh về thế giới an lành. Ba là cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân được an lạc. Qua việc tu học, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể gặt hái những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Năm nay, đại lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn sẽ tổ chức như sau:

09:00 am:   Quý Phật tử đồng hương quang lâm

90:30 am:   Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm

10:00 am:   Đại Lễ VU LAN (Có chương trình riêng)            

10:30 am:   Pháp thoại ý nghĩa Lễ VU LAN

11:30 am:   Lễ Bông Hồng Cài Áo

12:00 pm:   Lễ Cúng dường Trai Tăng và dùng cơm thân mật

12:30 pm:   Văn nghệ Vu Lan
01:30 pm:   Lễ làm người con Phật[1]
02:00 pm:   Hoàn mãn.

Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc.

                                     Trú Trì Chùa Pháp Nhãn

                                     Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

[1] Xin quý vị ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm để quý Thầy điền vào Điệp Thọ Giới theo địa chỉ trên.

Invitation Letter of the VU LAN great Ceremony – Parents’ Day – 2566

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời