421 lượt xem

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan 2565 – 2021 Vào Chủ Nhật, Ngày 5 Tháng 9 Năm 2021

Chùa Pháp Nhãn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN 2565 – 2021

Vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2021

Kính bạch Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni, và quý Đồng Hương Phật tử,

Kinh Báo Hiếu Trọng Ân ghi rằng: “Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm, người con hiếu thảo thâm ân phải đền.” Thật vậy, hằng năm khi tới mùa Lễ Vu Lan, mọi người tranh thủ về Chùa để cùng nhau tu học và tham dự đại Lễ Vu Lan này.

Vu Lan, một Lễ Hội Văn Hóa Tâm Linh quan trọng nhất đối với những người con hiếu thảo, bao gồm các sự kiện sau đây: Một là cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ. Hai là cầu nguyện cho những người thương của mình quá vãng được sanh về thế giới an lành. Ba là cầu nguyện cho mình, người thân, người thương của mình được an vui và hạnh phúc. Bốn là cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân được an lạc. Qua việc tu học, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày, chúng ta cùng nhau gặt hái những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. 

Năm nay, nhân dịp Đại Lễ Vu Lan này, Chùa Pháp Nhãn sẽ tổ chức Giới Đàn thọ giới Sa Di cho Sư Chú Pháp Thanh người Mỹ với sự ủng hộ và sự hiện diện của Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng hương gần xa. Chương trình Ngày Lễ sẽ diễn ra như sau:

09:00 am    Quý Phật tử đồng hương quang lâm

90:30 am    Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm

10:00 am    Đại Lễ VU LAN (Có chương trình riêng)            

10:30 am    Pháp thoại ý nghĩa Lễ VU LAN

11:00 am    Lễ Bông Hồng Cài Áo

11:30 am    Giới Đàn Sa Di

12:00 pm    Lễ Cúng dường Trai Tăng và dùng cơm thân mật

12:30 pm    Văn nghệ Vu Lan

01:30 pm    Lễ làm người con Phật[1]

02:00 pm    Hoàn mãn.

Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc.

                                         Trú Trì Chùa Pháp Nhãn

                                         Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ       

 

[1] Xin quý vị ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm để quý Thầy điền vào Điệp Thọ Giới theo địa chỉ trên.

Invitation Letter of Attending the Great Vu Lan Ceremony (Parents Day) 2565 – 2021 On Sunday, September 5th 2021

Facebook Comments Box

Trả lời