66 lượt xem

Tứ Đại Giả Hợp Vô Thường

Cư Sĩ Quảng An 

Tứ Đại Giả Hợp Vô Thường

Thân Tứ Đại gồm: Đất Nước Gió Lửa

Vạn vật Vô Tình kết hợp sau xưa

Loài Hữu Tình có thêm phần Kiến, Thức

Bảy Đại này luôn trọn vẹn chẳng thừa   

( Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến, Thức)

.

“Sát Thủ Thú” tên gọi khác con người

Hợp muôn duyên do tác nghiệp đầy vơi

Lục Căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý

Căn đắm Trần thì Thức trổi bời bời         

(Lục Căn, Lục Trần, Lục Thức)

.

Giờ đây quan sát về thân Phàm nhân

Cấu thành hài hoà thể chất, tinh thần 

Con người là động vật Cao Cấp nhất

Nhờ Bản Tâm thanh cao ẩn nội thân

.

Bởi thân ta do ngàn duyên xây đắp

Thất Đại phát triển dần dà tháng năm

“Pháp Trần” theo lẽ vô thường biến đổi

Tốt hay suy tuỳ chữa trị kiếm tầm (y khoa)

.

Qua thời gian tuổi đời chồng chất già

Mắt, tai, mũi, răng da càng lão hoá

Sinh hoạt tương quan khó tránh phiền hà

Nên tuỳ thuận vào cải tiến gần xa!

.

Y học phát triển giúp chửa trị bệnh thân

Bệnh tâm học giáo Pháp Phật chữa dần

Bệnh Nghiệp tạo nên ý thức mà chuyển (Sám hối hành Thiện)

Lời Phật dạy chửa Tam Bệnh cân phân

.

Nguyện duyên may trợ phần năng lực sẵn

Với tâm lành cảm bao sự hanh thông

Xong thu xếp “Mắt nhìn” vãng hồi tốt. (Ai chửa mổ mắt)

Toả hương hoa mà dâng hiến đại đồng!…       

Quảng An Houston, Tx, USA

PHẬT PHÁP KHAI TRÍ MÀU (NÚI LÀ NÚI…) 

Trước chưa học Phật cho là

Núi, Sông hiện hữu bao la cảnh trời (núi là núi)

Nay hiểu Kinh dạy chốn nơi

Nhân duyên kết hợp nên thời hiện thân (không phải núi)

.

Không tự Ngã mà xoay vần

Thành trụ hoại diệt lý chân rõ ràng

Sau học Phật chẳng miên man

Núi Sông vẫn có hợp ngàn mối duyên (núi vẫn núi)

.

Y Tha Khởi Tánh nhiệm huyền

Tánh Không ngời rạng như nhiên vậy mà

Biến Kế Sở Chấp phiền đa!

Hiểu rồi huyễn hoá thì là rời mê

.

Nên quán thân cũng rứa tề

“Tứ Đại” giả hợp đê mê cho thường (trong 7 Đại)

Soi nhìn mặt mày trong gương

À thì cũng vậy am tường lẽ thôi

.

Nhìn mặt đà rõ thấy rồi

Trình ba trạng thái dệt đôi câu này

Trước, sau, chặng giữa so ngay

Lời thơ dâng hiến tỏ bày thực hư:

.

Tôi nhìn tôi trong gương (chưa học Phật)

Tôi vẫn đẹp như thường  đắm

Mắt môi càng tươi thắm 

Càng nhìn càng dễ thương!

.

Tôi nhìn tôi trong gương (khi hiểu Phật)

Thấy không còn bình thường

Mắt, da dần biến đổi 

Cái nhìn bớt bi thương

.

Tôi nhìn tôi trong gương (sau học phật)

Thấy hiển hiện vô thường 

Tóc tai đà bạt phết 

Cái nhìn chẳng vấn vương!

Quảng An Houston, Tx, USA

Facebook Comments Box

Trả lời