716 lượt xem

Bài Thơ Khai Bút Năm Mới

Thích Trừng Sỹ

BÀI THƠ KHAI BÚT NĂM MỚI
Cha là Phật, Phật hiện khắp nơi
Mẹ là Pháp, Pháp thật tuyệt vời
Con là Tăng, Tăng Đoàn hòa hợp
Cuộc đời mình luôn được thảnh thơi.
.
Cha là Phật hiện diện khắp nơi
Mẹ là Pháp thiết thực tuyệt vời
Con là Tăng sống đời an lạc
Đức hạnh Thầy tỏa sáng muôn nơi.
By Thích Trừng Sỹ
.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời