2506 lượt xem

Thơ & Nhạc Nhớ Ơn

Thích Trừng Sỹ

NHỚ ƠN

Cuộc đời cần có nhớ Ân:

Nhớ ơn Tam Bảo, ơn Thầy mẹ cha

Nhớ ơn tín thí đàn na,

Nhớ ơn xã hội quốc gia thanh bình

Nhớ ơn đồng loại chúng sinh

Luôn luôn đền đáp công ơn muôn loài.

 

Poem of Gratitude

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời