286 lượt xem

Vững Bước Thong Dong

Thích Trừng Sỹ

 

VỮNG BƯỚC THONG DONG

Tri ân Đại chúng lúc này

Đức Phật, chánh Pháp, quý Thầy trong con

Tri ơn quả đất quay tròn

Tình huynh nghĩa đệ sắt son ấm nồng

Bây giờ khóa Tu mùa Đông

Thầy trò vung đắp tấm lòng sáng trong

Cùng nhau vững bước thong dong

Từ, bi, hỷ, xả mà không vướng gì

Chúng con nỗ lực tu trì

Vung trồng phước thiện thiết thi cho đời

Đạo vàng tỏ rạng muôn nơi

Con đường giáo dục sáng ngời nhân thiên

Oai nghi, chánh niệm hiện tiền

Thân, tâm tự tại khắp miền nhân gian

Kính chúc mọi người bình an

Lên thuyền Bát-nhã vô vàn tự do.

 

Free Step by Step

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời