2202 lượt xem

Ba Mươi Lăm Năm Tu Học và Hoằng Pháp

Thích Trừng Sỹ

Mời quý vị hát và xem Youtube này cho vui.

 

Ba Mươi Lăm Năm Tu Học và Hoằng Pháp

Ba mươi lăm năm trường

Thầy đi khắp muôn phương

Tu học và hoằng pháp

Giảng dạy hiểu và thương. 

 

Trải qua nhiều thăng trầm

Nuôi dưỡng Bồ Đề tâm

Đơm hoa và kết trái

Làm đẹp bao tháng năm. 

 

Nguyện giúp đỡ mọi người

Làm việc tâm an vui

Với Từ Bi, trí tuệ

Cho cuộc đời thắm tươi. 

 

Noi gương Phật Thích-ca

Thấy rõ đường thoát ra

Ứng dụng đường Bát Chánh

Làm lợi lạc quần sanh. 

 

Noi gương bậc Tổ Sư

Thấy được Đạo Chân Như

Hành trì Giới, Định, Tuệ   

Độ sinh với lòng từ. 

 

Phật Bảo rất nhiệm mầu

Tăng Đoàn bước theo sau

Chánh Pháp là phương thuốc

Giúp người hết khổ đau.

Thirty-Five Years of Dharma studies, Practice, and Propagation

Facebook Comments Box

Trả lời