1387 lượt xem

Khóa Tu Mùa Đông – Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm – San Jose, CA

Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm

Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm
2553 Darwin St., Hayward, CA 94545
[email protected] 510-600-3051
KHÓA TU MÙA ĐÔNG

Ngày 8-13/12/2022

CHƯƠNG TRÌNH

Tối thứ Năm, ngày 8/12/2022

07:00 pm: Trì Tụng Chú Đại Bi
07:30 pm: Đề tài Pháp thoại: “Vô Thường” Là Một Pháp Tu
08:30 pm: Phật Pháp vấn đáp
09:00 pm: Hoàn mãn.

NGÀY TU AN LẠC

Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

09:00 am: Tụng Giới Bát Quan Trai
09:30 am: Tụng Kinh
10:00 am: Đề tài Pháp thoại: Ý nghĩa “Tạ Ơn” trong đạo Phật
11:30 am: Phật Pháp vấn đáp
12:00 pm: Thọ trai & Thiền Hành
01:30 pm: Chỉ tịnh
02:00 pm: Thiền buông thư
02:30 pm: Thiền trà
03:00 pm: Thảo luận Phật Pháp
04:30 pm: Hoàn mãn.

CHỦ NHẬT, ngày 11 tháng 12 năm 2022

03:00 pm: Tụng Kinh
03:30 pm: Đề tài Pháp Thoại: Giữ vững niềm tin của người con Phật
05:00 pm: Dùng cơm thân mật
06:00 pm: Hoàn mãn.

Thứ Ba, ngày 13/12/2022

07:00 pm: Trì tụng Chú Đại Bi
07:30 pm: Đề tài Pháp thoại: Thiết lập “Tịnh Độ” hiện tiền
08:30 pm: Phật Pháp vấn đáp
09:00 pm: Hoàn mãn.

Người hướng dẫn:
TT. TS. Thích Trừng Sỹ
Trụ Trì Chùa Pháp Nhãn, Austin, Texas.

Winter Retreat – Đại Bảo Trang Nghiêm Buddhist Temple in San Jose, CA

.

Facebook Comments Box

Trả lời