1997 lượt xem

Bài thơ: Chiến tranh và hòa bình

Thích Trừng Sỹ

BÀI THƠ: CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH

Chúng ta đều biết rằng:

Chiến tranh đang xảy ra,

mọi người nên nhìn xa.

Chiến tranh là tội ác

Chiến tranh là tương tàn

Chiến tranh là sơ sát

Chiến tranh là hủy nát.

.

Chiến trành là độc tài

Chiến tranh là giận dai

Chiến tranh là không phai

Chiến tranh là đau khổ.

.

Chiến tranh là vô duyên

Chiến tranh là vô nghĩa

Chiến tranh là vô nhân

Chiến tranh đang tiến gần

Chiến tranh là hủy diệt.

.

Chiến tranh là sát sanh

Chiến tranh giết dân lành

Chiến tranh luôn hoành hành

Gây khổ đau trần thế.

.

Thật vậy,

Chiến tranh là quả báo

Chiến tranh là hiểu sai

Chiến tranh là thét gào

Chiến tranh là khủng khiết.

.

Chiến tranh là hận thù

Chiến tranh là rối bù

Chiến tranh là đen tối

Chiến tranh là ngục tù

Chiến tranh là tham ái

Chiến tranh là tà đạo

Chiến tranh là tà kiến

Chiến tranh là vô minh.

Do vậy,

thấy nguy hiểm chiến tranh

thấy tổn hại chiến tranh

thấy khổ đau chiến tranh

thấy hủy diệt chiến tranh

thấy chết chóc chiến tranh,

thế giới hãy liền nhanh

đồng lên án chiến tranh

chấm dứt cuộc chiến tranh

xây dựng cuộc sống lành

về cho cả nhiều phía.

.

Mọi người ý thức rằng:

Hòa bình là hòa giải

Hòa bình là hòa hợp

Hòa bình là hòa kết

Hòa bình là hòa tâm;

.

Hòa tâm là hòa nhân

Hòa tâm là hòa thế

Hòa tâm là hòa thuận

Hòa tâm là hòa đồng

Hòa tâm là hòa tự

Hòa tâm là hòa ích.

.

Hòa bình trong chính mình là hòa bình trên thế giới;
Hòa bình trên thế giới là hòa hợp
Hòa bình trên thế giới là hòa đồng
Hòa bình trên thế giới là trật tự
Hòa bình trên thế giới là các bên cùng có lợi.

.

Như vậy,

Hòa tâmhòa bình;

Hòa bình là dừng lại

Hòa bình là nhìn lại

Hòa bình là ngồi lại

Hòa bình là lắng nghe.

.

Hòa bình là ái ngữ

Hòa bình là kết nối

Hòa bình là trao đổi

Hòa bình là nhìn nhau.

Thật vậy,

Hòa bình là hạnh phúc

Hòa bình là an lành

Hòa bình kết nối nhanh

Hòa bình cho nhân thế.

.

Ý thức các việc trên

Cuộc gặp gỡ mở màn

Hòa giải rất rõ ràng

Giải quyết những lầm than

Xây trật tự thế giới.

.

Chúng ta nên biết rằng:

bằng phương tiện truyền thanh

bằng những gì hiện có

nhanh đàm phán chiến tranh

sớm chấm dứt chiến tranh

Đem hòa bình nhân thế.

.

Cầu nguyện chiến tranh sớm được chấm dứt.

Cầu nguyện hòa bình nhanh được thiết lập.

Cầu nguyện độc tài sớm được chuyển hóa.

Cầu nguyện mọi người sớm được bình an.

By Thích Trừng Sỹ

Poem: War and Peace

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời