3666 lượt xem

Bài thơ: Chiến tranh và hòa bình

Thích Trừng Sỹ

BÀI THƠ: CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH

Chúng ta đều biết rằng:
Chiến tranh đang xảy ra,
mọi người nên nhìn xa.
Chiến tranh là tội ác
Chiến tranh là tương tàn
Chiến tranh là sơ sát
Chiến tranh là hủy nát.
.
Chiến tranh là độc tài
Chiến tranh là giận dai
Chiến tranh là không phai
Chiến tranh là đau khổ.
.
Chiến tranh là vô duyên
Chiến tranh là vô nghĩa
Chiến tranh là vô nhân
Chiến tranh đang tiến gần
Chiến tranh là hủy diệt.
.
Chiến tranh là sát sanh
Chiến tranh giết dân lành
Chiến tranh luôn hoành hành
Gây khổ đau trần thế.
.
Thật vậy,
Chiến tranh là quả báo
Chiến tranh là hiểu sai
Chiến tranh là thét gào
Chiến tranh là khủng khiết.
.
Chiến tranh là hận thù
Chiến tranh là rối bù
Chiến tranh là đen tối
Chiến tranh là ngục tù
Chiến tranh là tham ái
Chiến tranh là tà đạo
Chiến tranh là tà kiến
Chiến tranh là vô minh.
Do vậy,
thấy nguy hiểm chiến tranh
thấy tổn hại chiến tranh
thấy khổ đau chiến tranh
thấy hủy diệt chiến tranh
thấy chết chóc chiến tranh,
thế giới hãy liền nhanh
đồng lên án chiến tranh
chấm dứt cuộc chiến tranh
xây dựng cuộc sống lành
về cho cả nhiều phía.
.
Mọi người ý thức rằng:
Hòa bình là hòa giải
Hòa bình là hòa hợp
Hòa bình là hòa kết
Hòa bình là hòa tâm;
.
Hòa tâm là hòa nhân
Hòa tâm là hòa thế
Hòa tâm là hòa thuận
Hòa tâm là hòa đồng
Hòa tâm là hòa tự
Hòa tâm là hòa ích.
.
Hòa bình trong chính mình là hòa bình trên thế giới;
Hòa bình trên thế giới là hòa hợp
Hòa bình trên thế giới là hòa đồng
Hòa bình trên thế giới là trật tự
Hòa bình trên thế giới là các bên cùng có lợi.
.
Như vậy, 
Hòa tâm là hòa bình;
Hòa bình là dừng lại
Hòa bình là nhìn lại
Hòa bình là ngồi lại
Hòa bình là lắng nghe.
.
Hòa bình là ái ngữ
Hòa bình là kết nối
Hòa bình là trao đổi
Hòa bình là nhìn nhau.
Thật vậy,
Hòa bình là hạnh phúc
Hòa bình là an lành
Hòa bình kết nối nhanh
Hòa bình cho nhân thế.
.
Ý thức các việc trên
Cuộc gặp gỡ mở màn
Hòa giải rất rõ ràng
Giải quyết những lầm than
Xây trật tự thế giới.
.
Chúng ta nên biết rằng:
bằng phương tiện truyền thanh
bằng những gì hiện có
nhanh đàm phán chiến tranh
sớm chấm dứt chiến tranh
Đem hòa bình nhân thế.
.
Cầu nguyện chiến tranh sớm được chấm dứt.
Cầu nguyện hòa bình nhanh được thiết lập.
Cầu nguyện độc tài sớm được chuyển hóa.
Cầu nguyện mọi người sớm được bình an.
By Thích Trừng Sỹ

Poem: War and Peace

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời