825 lượt xem

Thơ Hành Giả

Thích Trừng Sỹ

THƠ HÀNH GIẢ

Hành giả siêng thiền tập
Thanh lọc mọi khổ đau
Thân tâm được chuyển hóa
Đạt kết quả nhiệm mầu.
.
Hành giả siêng ứng dụng
Pháp học và Pháp hành
Phát triển Bồ-đề tâm
Đem an vui trần thế.
.
Hành giả đi vào đời
Như hoa nở khắp nơi
An nhiên và tự tại
Làm đẹp cho cuộc đời.
By Thích Trừng Sỹ
Facebook Comments Box

Trả lời