1021 lượt xem

Thầy và Đệ Tử Cùng Tu

Thích Trừng Sỹ

THẦY VÀ ĐỆ TỬ CÙNG TU

Ngày xưa Thầy Tổ có tu
Ngày nay đệ tử công phu sáng ngời
Ngày xưa Thầy Tổ cứu đời
Ngày nay đệ tử thảnh thơi, hòa bình
Ngày xưa Thầy Tổ độ sinh
Ngày nay đệ tử chúng mình an vui
Ngày xưa Thầy Tổ giúp người
Ngày nay đệ tử nụ cười bình an
Ngày xưa Thầy Tổ nghiêm trang
Ngày nay đệ tử nhẹ nhàng thong dong
Ngày xưa Thầy Tổ hòa đồng
Ngày nay đệ tử một lòng tiến tu
Ngày xưa Thầy Tổ xây Chùa
Ngày nay đệ tử nghìn thu nhớ hoài
Ngày xưa Thầy Tổ trì trai
Ngày nay đệ tử miệt mài siêng năng
Ngày xưa Thầy Tổ tu hành
Ngày nay đệ tử chúng sanh được nhờ
Ngày xưa Thầy Tổ tôn thờ
Ngày nay đệ tử lên bờ đoàn viên
Ngày xưa Thầy Tổ thoát phiền
Ngày nay đệ tử khắp miền cùng tu.

Masters and Disciples jointly cultivating

.

Facebook Comments Box

Trả lời