118 lượt xem

Diệu Tâm Bản Tánh Ơi!

Cư Sĩ Quảng An

DIỆU TÂM BẢN TÁNH ƠI!

Thật đầy đủ những lời trao đổi
Gởi Ai thầm tâm sự mở khơi
Tận phút giây nói tràn tâm thái
Diệu Tâm! Em hiện hữu trên đời!..

Nếu si cuồng đánh mất Bản Tâm
Mất đi Báu Vật quá tuyệt vời!
Bao tháng năm quay cuồng chới với,
Chợt Em reo thức tỉnh chơi vơi!

Lần bước vào đời không đầu mối,
Đến đi theo tác nghiệp luân hồi,
Thăng trầm khổ hải luôn vây bũa                 
Lắng lòng, Em cất tiếng thúc thôi!

Vì Tập Khí đeo mang xưa rày  
Mà sống theo bản Ngã mê say                     
Chợt thoát nông nổi, hồi quán chiếu           
Chung tình sao Em hiện “mặt mày”!

Bản Tâm thường hằng luôn có mặt 
Trong chúng sanh điên đảo khổ đau 
Chư Phật thị hiện bày Chân lý        
Diệu Tâm em tánh thể nhiệm mầu! 

Diệu Tâm ơi! Em nguồn sống thanh cao
Hoà Như Lai Tàng Bản Thể Thanh Tịnh Dạt Dào!…..

Quảng An Houston, Tx, USA

 

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời