113 lượt xem

Mừng Đại Lễ Phật Đản và cúng dường vần thơ đến Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

Quảng An

Mừng Đại Lễ Phật Đản và cúng dường vần thơ đến Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

PHẬT ĐẢN ĐỘ SANH
.
Ưu Đàm tỏa ngát tháng Tư
Trần gian mừng đón NGÀI từ Thiên Cung
NGÀI thị hiện cõi Phù Trần
Như Bình Minh tỏa tan dần bóng đêm.

.
Mong sao thắp sáng ngọn đèn
Trí Tuệ phá vở đêm Đen ngục tù
Hạnh Nguyện viên mãn đường Tu
Trọn thành Chánh Giác Đại Từ độ Sanh.
.
Tất Đạt Đa dụng Pháp lành
Tay Ngà khai mở Tinh Anh muôn loài ( Tay Ngà: Ngọc La Miên Chỉ Phật)
Từ Quang Phật Đản sáng soi
Trao nhau trọn vẹn nụ cười Từ Bi
.
Muôn loài sẵn có Linh Tri
Chân Như là cõi Tâm Vi Diệu này
Phật Đản ân triêm phước thay !
Chúng Sanh mừng đón PHẬT nay giáng Trần.

Quảng An, Houston, Tx USA

*******
PHẬT ĐẢN IN DẤU THIỆP HỒNG
Mùa Phật Đản lại đến rồi
“Thiệp Hồng” thân gởi gọi mời tham gia ( Mail thông báo )
Mọi người nô nức gần xa
Khắp nơi chào đón Phật Đà Đản Sanh.
.
Chùa, Viện Phật Giáo cử hành
Đại lễ Phật Đản tâm thành tri ân
Cung Trời Đâu Suất giáng Thần
Đức Phật thị hiện ”Phàm Thân” cứu Đời.
.
Thái Tử Đạt Đa tuyệt vời !
Hoàng cung lìa bỏ tìm nơi tu hành
Sáu năm Khổ Hạnh rừng Xanh
Tìm ra Chân Lý đắc thành Pháp Vương
.
Chuyển Pháp Luân cứu vô lường !
Tứ Hoằng Thệ Nguyện tình thương Đại Từ
Chúng sanh bổn Tánh Chân Như
Chỉ vì tham dục ngất ngư đọa đày.
.
Tứ Đế Phật thuyết lành thay !
Cứu sinh chúng thoát vũng lầy si mê
Thập Nhị Nhân Duyên đi – về
Hành trình Sanh – Tử não nề khổ đau.
.
Biết tu giải tỏa mạch sầu
Đường Bát Chánh Đạo phải mau thực hành
Hồng ân Phật Đản độ Sanh
Nguyện xin chuyển hóa tâm thành kính dâng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

Quảng An Houston, Tx USA
.
********

.
Ngưỡng Kính THÍCH TRỪNG SỸ
.
Nước tĩnh lặng rọi bóng Trăng in thật
Đèn Tuệ khơi thấy rõ nẽo tối tăm
Bởi vô minh ái dục khiến thăng trầm
Nương Pháp mầu Thích Trừng Sỹ lắng Tâm.
.
Vô lượng kiếp Tham-Sân-Si đã ngấm
Chúng sanh lầm lạc đánh mất bản tâm
Nghiệp sai sử nên luân hồi sanh tử
Đèn Pháp tỏa rạng, Nước lắng yên đằm.
.
Tăng Sỹ tinh tấn trên đường giải thoát
Trưởng Tử Như Lai trí tụê vương cao
Nổ lực tự tha hoài bảo chân chính
Hoằng truyền Chánh Pháp, Sứ Giả tự hào.
.
Pháp Nhãn Tự chốn Già Lam trú xứ
Chư Tăng dẫn chúng tinh tấn tu hành
Phát huy Tứ Vô Lượng Tâm cao cả ( Từ Bi Hỷ Xã )
Tăng tục một lòng hướng nẽo cao thanh.
.
Quảng An Houston, Tx USA

 

Facebook Comments Box

Trả lời