315 lượt xem

Chương Trình Tu Học Hằng Tháng tại Chùa Pháp Nhãn

Chùa Pháp Nhãn

 

Lễ Đón Năm Mới:               

Ngày 01 tháng 01 năm 2021  

Lễ Đức Phật thành đạo:   

Ngày 05 tháng 01 năm 2021

Lễ Đón Giao Thừa Năm Tân Sửu

Ngày 12 tháng 02 năm 2021

Lễ Làm Người đệ tử Phật

Ngày 21 tháng 03 năm 2021

Khóa Tu Mùa Xuân:           

Ngày 17-18 tháng 04 năm 2021

Đại Lễ Phật Đản:               

Ngày 09 tháng 05 năm 2021

Khóa Tu Mùa Hè:               

Ngày 19-20 tháng 06 năm 2021

Ngày Tu Chánh Niệm:         

Ngày 18 tháng 07 năm 2021

Ngày Tu Chánh Niệm:         

Ngày 22 tháng 08 năm 2021

Đại Lễ Vu Lan:                   

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

Khóa Tu Mùa Thu:             

Ngày 24 tháng 10 năm 2021

Khóa Tu Tạ Ơn:                   

Ngày 28 tháng 11 năm 2021

Khóa Tu Mùa Đông:           

Ngày 19 tháng 12 năm 2021

 

Ghi Chú:

Tùy theo công việc Phật sự, thời gian, và chương trình sẽ có thể thay đổi.  

Kính chúc quý Phật tử đồng hương cùng gia quyến thân tâm thường an lạc.

 

Facebook Comments Box

Trả lời