1080 lượt xem

Chương Trình Tu Học Hằng Tháng tại Chùa Pháp Nhãn

Chùa Pháp Nhãn

Chương trình tu học hàng Tháng năm 2023 tại Chùa Pháp Nhãn
Ngày 01 tháng 01 năm 2023
Lễ Đón Giao Thừa Năm Mới 2023          
Ngày 21 tháng 01 năm 2023
Lễ Đón Giao Thừa Năm Quý Mão 2023
Ngày 22, 23, 24 tháng 01 năm 2023
Mùng Một, Hai, Ba Tết năm Quý Mão 2023
Ngày 05 tháng 02 năm 2023
Cúng Rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023
Ngày 12 tháng 03 năm 2023
Khóa Tu Mùa Xuân
Ngày 16 tháng 04 năm 2023
Khóa Tu Chánh Niệm    
Ngày 07 tháng 05 năm 2023
Khóa Tu Một Ngày An Lạc               
Ngày 11 tháng 06 năm 2023
Đại Lễ Phật Đản         
Ngày 02 tháng 07 năm 2023
Khóa Tu Mùa Hè
Ngày 13 tháng 08 năm 2023
Khóa Tu Một Ngày An Lạc             
Ngày 10 tháng 09 năm 2023
Đại Lễ Vu Lan 
Ngày 08 tháng 10 năm 2023
Khóa Tu Mùa Thu
Ngày 12 tháng 11 năm 2023
Khóa Tu Chánh Niệm             
Ngày 10 tháng 12 năm 2023
Khóa Tu Mùa Đông
Ghi Chú:
Tùy theo công việc Phật sự, thời gian, và chương trình sẽ có thể thay đổi.  
Kính chúc quý Phật tử đồng hương cùng gia quyến thân tâm thường an lạc.

Monthly Dharma Cultivation Program at Pháp Nhãn Temple

Facebook Comments Box

Trả lời