503 lượt xem

Chương Trình Tu Học Hằng Tháng tại Chùa Pháp Nhãn

Chùa Pháp Nhãn

 

Lễ Đón Năm Mới 2022:               

Ngày 01 tháng 01 năm 2022  

Lễ Đức Phật thành đạo:   

Ngày 09 tháng 01 năm 2022

Lễ Đón Giao Thừa Năm Nhâm Dần

Ngày 31 tháng 01 năm 2022

Lễ Làm Người đệ tử Phật

Ngày 20 tháng 02 năm 2022

Khóa Tu Mùa Xuân:           

Ngày 25-27 tháng 03 năm 2022

Khóa Tu Một Ngày An Lạc

Ngày 17 tháng 04 năm 2022

Đại Lễ Phật Đản:               

Ngày 06 tháng 05 năm 2022

Khóa Tu Mùa Hè:               

Ngày 11-12 tháng 06 năm 2022

Ngày Tu Chánh Niệm:         

Ngày 18 tháng 07 năm 2022

Đại Lễ Vu Lan:                   

Ngày 28 tháng 08 năm 2022

Khóa Tu Mùa Thu:             

Ngày 18 tháng 09 năm 2022

Ngày Tu Chánh Niệm:         

Ngày 16 tháng 10 năm 2022

Khóa Tu Tạ Ơn:                   

Ngày 20 tháng 11 năm 2022

Khóa Tu Mùa Đông:           

Ngày 11 tháng 12 năm 2022

Ghi Chú:

Tùy theo công việc Phật sự, thời gian, và chương trình sẽ có thể thay đổi.  

Kính chúc quý Phật tử đồng hương cùng gia quyến thân tâm thường an lạc.

Monthly Dharma Cultivation Program at Pháp Nhãn Temple

 

Facebook Comments Box

Trả lời