515 lượt xem

Chương Trình Tu Học và Sinh Hoạt Hai Ngày Cuối Tuần tại Chùa Pháp Nhãn từ thứ Bảy và Chủ Nhật

Chùa Pháp Nhãn

 

10:00 a.m.                   Thiền tập

10:30 a.m.                   Tụng Kinh

11:00 a.m.                   Pháp thoại và pháp đàm

12:00 p.m.                   Ăn cơm chánh niệm

01:00 p.m.                   Thiền buông thư

01:30 p.m.                   Thiền ca

02:00 p.m.                   Hoàn mãn.

Dharma Practice and Activity Program of the Two-Day Weekend at Pháp Nhãn Temple from Saturday and Sunday

Facebook Comments Box

Trả lời