2043 lượt xem

Chương Trình Tang Lễ của Cố Trưởng Lão Hòa thượng Thích Tịnh Đức

HT. Thích Chơn Trí

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Trưởng Lão Hòa thượng Thích Tịnh Đức

Phó Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam Hải Ngoại

Viện Chủ Chùa Đạo Quang

3522 N. Garland Avenue, Garland, TX  75040

Phone: 909-455-2555

THỨ SÁU, ngày 21 tháng 1 năm 2022

(Nhằm 19 tháng Chạp năm Tân Sửu)

09:00 am:

 • –Lễ Nhập Kim Quan tại Nhà Quàn RESTLAND

13005 Greenville Ave., Dallas, TX 75243 * (972) 238-7111

10:00 am:

 • – Cung đón Kim Quan về An Trí tại Pháp Đường của Chùa Đạo Quang (Nghi thức hai Truyền Thống Nam – Bắc Tông)

11:30 am:

 • – Cúng dường trai tăng
 • – Quan Khách và Phật tử dùng cơm

01:00 pm – 06:00 pm:

 • Thăm viếng và Cầu Nguyện

05:00 pm:

 • – Dược Thực

07:00 pm:

 • Khóa Lễ Tụng Kinh và Cầu Nguyện
 • Thuyết Pháp (Trưởng Lão HT. Tăng Thống Thích Pháp Nhẫn)

THỨ BẢY, ngày 22 Tháng 1 năm 2022

(Nhằm 20 tháng Chạp năm Tân Sửu)

05:30 am:

 • Công Phu sáng và hành thiền

07:00 am:

 • Điểm tâm

08:00 am – 10:00 am

 • Thăm viếng và Cầu Nguyện

10:00 am:

 • – Lễ Triêu Điện (Nghi Thức Bắc Tông), Sơ dạ, thăm Phật Yết Tổ

11:30 am:

 • Cúng dường Trai Tăng
 • – Quan Khách và Phật tử dùng cơm

01:00 pm – 6:00 pm:

 • Thăm viếng và Cầu Nguyện

05:00 pm:

 • – Dược thực

7:00 pm

 • – Khóa Lễ tụng Kinh và Cầu nguyện

08:00 pm:

 • – Đêm tưởng niệm
 • – Diễn ngâm thơ của Cố HT. Thích Tịnh Đức

CHỦ NHẬT, ngày 23 tháng 1 năm 2022

(Nhằm 21 tháng Chạp năm Tân Sửu)

5:30 am:

 • – Công Phu sáng và hành thiền

7:00 am:

 • Điểm tâm

8:00 am:

 • Thăm viếng và Cầu nguyện

10:00 am:

 • – Cúng dường Trai Tăng
 • – Quan Khách và Phật tử dùng cơm

11:00 am:

 • – Lễ Tưởng Niệm Công Hạnh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng (Có chương trình riêng)

01:30 pm:

 • – Lễ Di Quan
 • – Cung nghinh Kim Quan thăng thượng giá

02:00 pm:

 • Lễ Trà Tỳ

03:30 pm:

 • – Lễ An Vị Giác Linh tại Tổ Linh Đường của Chùa Đạo Quang

04:30 pm:

 • – Hồi Hướng
 • – Hoàn Mãn

 

Thượng tọa Thích Chánh Niệm, đệ tử lớn của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Đức

Trưởng Lão Hòa thượng Thích Chơn Trí, Viện Chủ Chùa Pháp Vân, Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ, và Thượng tọa Thích Chánh Niệm, đang đắp Y Kasa cho Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Đức

Funeral Program by the Late Most Venerable Elder Master Thích Tịnh Đức

Facebook Comments Box

Trả lời