1901 lượt xem

Nghi Thức Tụng Kinh Năm Mới Chùa Pháp Nhãn Biên Soạn

Thích Trừng Sỹ

NGHI THỨC TỤNG KINH NĂM MỚI
CHÙA PHÁP NHÃN BIÊN SOẠN 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy. Namo Buddhaya.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Namo Dharmaya. 
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Namo Sanghaya. (Chuông) 

Niệm hương

Hôm nay năm cũ đã qua
Chúng con xum họp Đạo tràng bình an
Thành tâm lạy Phật, thắp nhang
Hướng về Tam Bảo, trọn lòng kính dâng.
.
Năm cũ giờ này sắp hết
Chúng con làm lễ đón Tết
Thành tâm thiết lễ cúng dường
Chư Phật, Bồ-tát mười phương
Từ bi chứng minh gia hộ.
.
Năm cũ vừa qua Năm Mới đến
Chúng con hiện diện với lòng thành
Cúi đầu đảnh lễ ngôi Tam Bảo
Cầu nguyện bình an khắp chúng sanh.
Bây giờ là phút giao thừa. Phật tử chúng con quỳ trước Phật tiền, thành tâm thắp nén tâm hương kính dâng lên chư Phật, chư vị Bồ-tát, chư hiền thánh Tăng, chư hộ Pháp thiện thần chứng minh lòng thành kính của chúng con.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
(3 lần, chuông)
Tán dương Phật

Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Sen quý nở đài giác ngộ,
Hào quang chiếu rạng mười phương,
Trí tuệ vượt tầm pháp giới,
Từ bi thắm nhuần non sông,
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự,
Tâm thành trọn lòng kính dâng,
Hướng về tán dương Tam Bảo,
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.
Thành kính đảnh lễ Tam Bảo 
Phật là Thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
Tăng là Đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)

Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)

Kinh Dạy Thực Tập Rải Tâm Từ
Hằng Ngày Đến Nhiều Phương
(Metta & Pubbaṇha Sutta)

Cầu mong cho con an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho con thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho con chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.
Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.
Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng đông nam, tây nam, hướng đông bắc, tây bắc đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.
Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng trên, hướng dưới, bên trái, bên phải, phía trước tôi, sau tôi, và chung quanh tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.
Cầu mong cho tất cả chúng sinh thương yêu tôi, thù ghét tôi, thân thiện với tôi, và không thân thiện với tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.  
Cầu mong cho con đừng có oan trái với ai, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.
Cầu mong cho cha mẹ, anh chị em, con cái, họ hàng, và dòng họ của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.
Cầu mong cho thầy Tổ và các huynh đệ của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.
Cầu mong cho các đệ tử, học trò, các đồng tu, đồng nghiệp, bạn bè, và các thiện tri thức của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.
Cầu mong cho tất cả đàn na thí chủ và pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)

Kinh Hạnh Phúc Maha Mangala Sutta [1]
Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:
Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy.
Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. (C)
1. Lánh xa kẻ xấu ác
luôn gần gũi người lành
Tôn kính bậc đáng kính
Là hạnh phúc lớn nhất.
2. Biết chọn môi trường tốt
Để làm các việc lành
Đi trên đường chân thiện
Là hạnh phúc lớn nhất.
3. Siêng học nghề nghiệp lành
Biết sống đời đức hạnh
Biết nói lời ái ngữ
Là hạnh phúc lớn nhất.
4. Biết phụng dưỡng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Biết làm nghề thích hợp
Là hạnh phúc lớn nhất.
5. Sống vui vẻ bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng
Ứng xử không tỳ vết
Là hạnh phúc lớn nhất.
6. Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là hạnh phúc lớn nhất.
7. Biết khiêm cung lễ độ
Để học hỏi điều hay
Nhớ ơn và biết đủ
Là hạnh phúc lớn nhất.
8. Biết kiên trì, phục thiện
Thân cận người tài đức
Siêng năng cùng tu học
Là hạnh phúc lớn nhất.
9. Sống tinh cần, tỉnh thức
Học chân lý nhiệm mầu
Thưởng thức được Pháp vui
Là hạnh phúc lớn nhất.
10. Sống trong nhân gian này
Tâm không hề lay chuyển
Dứt phiền não an nhiên,
Là hạnh phúc lớn nhất.
Ai thực hành như thế
Đi đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh
Hạnh phúc cho tự thân và
Hạnh phúc cho tha nhân. (Chuông)
Những Thi Kệ Tụng Năm Mới
Ngày Mùng Một Tết, Di Lặc sanh,
Đức Phật Di-lặc thật an lành,
Ngài hoan hỷ hiện thân Bồ Tát,
Chúng con cầu nguyện với lòng thành.
.
Ngày mới đầu năm, Di Lặc sanh,
Với nhiều hạnh tốt, tâm an lành,
Chúng con thành kính dâng lên Phật,
Cầu nguyện bình an khắp chúng sanh. 
.
Xuân mới cho đời thêm sắc tươi,
Già trẻ hân hoan nở nụ cười.
Người người nhà nhà cùng tu tập,
Đón mừng Xuân Mới tâm an vui. 
.
An trú niềm tin trong chánh pháp,
Hành giả an nhiên nở nụ cười,
Vững chãi thảnh thơi trong tu tập.
Mừng Xuân Hiện tại thế là vui.
.
Ánh Xuân tỏa sáng khắp chúng sinh
Cho đàn em trẻ sống an bình
Cho quê hương mình luôn hạnh phúc
Thành thị, thôn quê được thái bình.
.
Hôm nay, Xuân về nụ hoa nở
Hôm mai, Xuân đi nụ hoa tàn.
Giấc mộng đời người trong chốc lát
Buông bỏ tranh giành sống bình an.
.
Xuân đến nhắn nhủ lời tiên tri,
Như thầm ước nguyện tiễn Đông đi,
Vạn vật vô thường đều chuyển biến,
Chỉ có Xuân Tâm đẹp trường kỳ.
.
Xuân về trên khắp quê hương
Cho nhà hạnh phúc cho người thảnh thơi.
Tâm xuân hiển hiện muôn nơi,
Tỏa sáng ánh đạo cho đời thêm Xuân.
.
Xuân An Vui mang nghĩa thiên thu,
Hành trì Phật pháp với tâm tu,
Chúng con thành kính và quy ngưỡng,
Trải rộng tình thương Đấng Phụ từ.
.
Xuân Như Lai có mặt trong ta,
Bằng hạnh tu tập, nguyện độ tha,
Hoằng Pháp khắp nơi không ngăn ngại,
Đem niềm hỷ lạc đến mọi nhà. 
.
Hôm nay chúng con ở đây
Tinh tấn tu tập tháng ngày thong dong
Thành tâm tha thiết ngưỡng mong
Đức Phật gia hộ tấm lòng từ bi.
.
Năm Mới tới rồi lòng thảnh thơi
Năm nay mọi việc đã qua rồi
Pháp học, pháp hành luôn tinh tấn
Trang trải yêu thương đến cuộc đời.
.
Con đường Bát Chánh rất thậm thâm
Siêng năng tu học với nhất tâm
Những gì Phật dạy luôn ghi nhớ
Chúng con ứng dụng với lòng thành.
.
Đón Tết năm nay thật an nhiên
Mừng Xuân hạnh phúc ngay hiện tiền
Hôm nay đến Chùa dâng lễ Phật
Cầu nguyện bình an khắp mọi miền.
.
Tết đến nhận quà thật là vui
Xuân về trao gởi những nụ cười
Con đường bi trí luôn thăng tiến
Đem vui trần thế thật sáng tươi.
.
Chúc mừng Tết đến, phước bền lâu
Chào đón Xuân sang, đức nhiệm mầu
Con đường chánh Pháp luôn phát triển
Đem lại an vui khắp địa cầu.
.
Tết đến muôn phương rất an nhàn
Xuân về khắp chốn thật bình an
Con đường Bát chánh luôn tu tập
Đem lại yêu thương thật vô vàn.
.
Xuân đến, đạo đức tỏa hương hoa
Xuân đi, từ bi đượm an hòa
Xuân mang ý nghĩa trong Phật Pháp
Xuân gửi yêu thương đến muôn nhà.
.
Chúc mừng Năm Mới, vạn sự hòa
Con thuyền Bát-nhã, nở liên hoa
Từ bi, trí tuệ luôn tỏa sáng
Thương yêu, hiểu biết mãi lan xa.
.
Chúc người năm Mới đầy nghĩa nhân
Thân tâm thanh thản thật an lành
Hướng về phụng sự ngôi Tam Bảo
Lợi mình, lợi người, lợi quần sanh.
.
Chúc mừng Xuân mới, muôn sự hòa
Con thuyền Bát-nhã mãi lan xa
Từ bi, hỷ xả luôn tươi sáng
Đem lại hạnh phúc đến mọi nhà.
.
Cửa Phật từ bi đến muôn người
Ánh Xuân Trí tuệ sáng muôn nơi
Những ai an trú tâm vô ngã
Giác ngộ chân như, miệng mỉm cười.
.
Sống trong chánh Pháp thật an lành
Phiền não chuyển hóa rất là nhanh
Thân, tâm tu tập trong tuổi mới
Hiểu rõ vô thường đến chung quanh.
.
Xuân về, Phật Pháp thật thanh cao
Tết đến, Tăng thân sống ngọt ngào
Người tu biểu hiện lòng thanh thản
Vững chãi an nhiên đẹp biết bao!
.
Vui đón Xuân về hạnh phúc thay
Vun trồng phước thiện khắp chốn này
Hộ trì Tam Bảo tâm vô ngã
Xây tình Pháp lữ tại ngay đây.
.
Cúng dường dịp Tết thật là vui
Con cháu trao nhau những nụ cười
Gia đình đoàn tụ luôn hạnh phúc
Gương mặt từ bi thật sáng tươi.
.
Hoa Xuân nở rộ liên đài
Con đường tu tập sáng ngời hôm nay
Phiền não chuyển hóa lúc này
Thân tâm an lạc phút giây hiện tiền.
.
Cửa Chùa đón khách thập phương
Thiền Môn mở rộng con đường thênh thang
Siêng tu hướng tới Lạc Bang
Đạt được hạnh phúc, Niết-bàn ngay đây.
 
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
(3 lần, chuông)
Ngày Đêm An Lành
Nguyện ngày an lành đêm an lành.
Đêm ngày sáu thời thường an lành.
Tất cả các thời đều an lành.
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuần.
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni.
(3 lần, chuông)
Thực tập điều lành hằng ngày [2] 
Buổi sáng nói điều lành. 
Buổi trưa nói điều lành
Buổi tối nói điều lành
Ta có một ngày vui. 
Buổi sáng nghĩ điều lành
Buổi trưa nghĩ điều lành
Buổi tối nghĩ điều lành
Ta có một ngày vui. 
Buổi sáng làm điều lành
Buổi trưa làm điều lành
Buổi tối làm điều lành
Ta có một ngày vui. 
Ta có một năm vui, và
Ta có cuộc đời vui. (Chuông)
Bốn nguyện lớn của chư vị Bồ-tát
Chúng sanh không số lượng
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận
Thệ nguyện đều dứt sạch
Pháp tu không kể xiết.
Thệ nguyện đều thực hành. 
Phật đạo không gì hơn
Thệ nguyện đều viên thành.
Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 
(3 lần, chuông)
Phục Nguyện
Hôm nay làm lễ đón Tân Niên,
An vui, hạnh phúc ngay hiện tiền
Bồ-đề, giác ngộ luôn tươi sáng
Cầu nguyện bình an khắp mọi miền.
.
Năm mới, an vui, hạnh phúc
Từ bi mở rộng con đường. 
Góp phần hoằng dương Phật Pháp
Đem lại lợi lạc muôn phương.
.
Tết đến, an khang, thịnh vượng
Chúng con tu tập vô lường 
Góp phần cầu nguyện thế giới
Hòa bình, hạnh phúc, yêu thương.
.
Năm mới chúng con tu tập
Thở vô, thở ra thật sâu
Duy trì hơi thở chánh niệm
Là bao phép lạ nhiệm mầu.
.
Chúng con cùng nhau tu tập
Khơi dậy Phật tánh từ tâm 
Hướng về tán dương Phật Pháp
Từ bi, trí tuệ viên thành.
.
Khắp nơi thành thị, nông thôn,
Thế giới thịnh vượng, trường tồn
Mọi người tu theo Phật giáo
Liên Châu quy ngưỡng Thế Tôn.
.
Gia đình cơm no, áo ấm
Người người hạnh phúc, bình an
Xã hội thịnh vượng, thanh nhàn, 
Muôn dân tự do, bình đẳng.
.
Năm mới, chúng con phát nguyện:
Vun trồng đạo đức hôm nay
Từ bi, trí tuệ hiển bày
Đem lại lợi ích tháng ngày bình an.
.
Phật tử chúng con cùng nguyện:
Phát triển đời sống phước thiện
Đạt được Phật quả nhất thừa
Tự lợi, lợi tha viên mãn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
(3 lần, chuông)
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật-đà. Namo Buddhaya.  (C, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh Pháp. Namo Dharmaya. (C, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Namo Sanghaya. (C, 1 lạy)
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm.
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Hồi hướng công đức
Công đức tu tập hôm nay
Nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài
Con và tất cả mọi người
Cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Sadhu, lành thay, well-done, and Excellence
Nam Mô Phật Bảo. Nam Mô Pháp Bảo. Nam Mô Tăng Bảo.
(Chuông, chuông, chuông)

..

[1] Kinh Tập 2.4 – Sutta Nipāta (Sn 2.4)

[2] Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya. Chương III- Ba Pháp. XV. Phẩm Cát Tường. 150. Buổi Sáng Tốt Ðẹp. 41. Ngày Hạnh Phúc

New Year Chanting Ritual Compiled By Pháp Nhãn Temple

Facebook Comments Box

Trả lời