427 lượt xem

Thơ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Thích Trừng Sỹ

THƠ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN

Chúng con cung kính nghe rằng:
Trưởng Lão Hòa Thượng Niết bàn quy Tây
Giờ này Đại Chúng xum vầy
Chăm lo tang lễ của Thầy bình an
Không khí Thiền môn nhẹ nhàng
Xây tình Pháp lữ bước sang nhịp cầu
Thực hành Phật Pháp thâm sâu
Đem lại lợi ích nhiệm mầu thế gian
Chúng con Phật tử Đạo tràng
Nhất tâm cầu nguyện Lạc Bang Thầy về.

Chư vị xuẩt Sĩ và cư Sĩ chúng con kính chúc Đức Trưởng Lão Hòa Thượng lên đường thong dong về cõi Phật an lành.

Nam Mô A Di Đà Phật

.

Poem in Memory of His Holiness, the Most Venerable Elder Master Thích Thắng Hoan

Facebook Comments Box

Trả lời