590 lượt xem

Chương Trình Tu Tập Hằng Ngày (từ Thứ Hai tới Thứ Sáu) tại Chùa Pháp Nhãn

Chùa Pháp Nhãn 

05:00 a.m.          Thức dậy

05:30 a.m.          Thiền tập

06:00 a.m.          Tụng Kinh

06:30 a.m.          Tập thể dục và sinh hoạt cá nhân

07:00 a.m.          Ôn việc đã qua và chuẩn bị việc cho ngày mới

08:00 a.m.          Điểm tâm

08:30 a.m.          Giúp làm việc Chùa

09:00 a.m.          Nghiên cứu Phật pháp

11:30 a.m.          Thiền Nấu Ăn

12:00 a.m.          Thọ Trai

01:00 p.m.          Thiền buông thư

02:00 p.m.          Giúp làm công việc Chùa

03:00 p.m.          Pháp học và pháp hành song đôi

06:00 p.m.          Ăn chiều

06:00 p.m.          Thiền hành

06:30 p.m.          Thiền tập

07:00 p.m.          Tụng Kinh   

08:00 p.m.          Xem tin tức

08:30 p.m.          Viết và soạn thảo Phật pháp

11:00 p.m.          Chỉ Tịnh.

Daily Dharma Practice Program (from Monday to Friday) at Pháp Nhãn Temple

Facebook Comments Box

Trả lời