976 lượt xem

Thơ Hoa Đạo Đức

Thích Trừng Sỹ

Hoa đạo đức thấm nhuần trong tâm trí

Hoa từ bi thấm đượm cả non sông

Mỗi chúng ta là mỗi nhà thi sĩ

Tặng cho đời những hoa trái thơm ngon

Dù mai đây xa cách vạn dặm đường

Chúng ta mãi là người con của Bụt

Đem ánh sáng từ bi cho đạo Pháp

Dem tình thương trang trải khắp muôn phương

Dù gian lao cực khổ biết dường nào

Nhưng vững chãi là vượt qua tất cả.

 

Facebook Comments Box

Trả lời