2592 lượt xem

Thơ Hoa Đạo Đức

Thích Trừng Sỹ

HOA ĐẠO ĐỨC
Hoa đạo đức thấm nhuần trong tâm trí
Hoa từ bi thấm đượm cả non sông
Mỗi chúng ta là mỗi nhà thi sĩ
Tặng cho đời những hoa trái thơm ngon
Dù mai đây xa cách vạn dặm đường
Chúng ta mãi là người con của Bụt
Đem ánh sáng từ bi cho đạo Pháp
Dem tình thương trang trải khắp muôn phương
Dù gian lao cực khổ biết dường nào
Nhưng vững chãi là vượt qua tất cả.
.
NHẠC PHẬT ĐẢN
Vesak đến, đi, ánh đạo vàng,
Mừng ngày Phật Đản khắp trần gian,
Từ bi đã nở hoa bất diệt,
Tỏa sáng muôn loài ánh từ quang.
.
PHÁP PHẬT
Pháp Phật tu học hết lòng
Ânh thanh chánh Pháp sáng ngời muôn nơi
Minh tâm kiến tánh tuyệt vời
Con đường chánh đạo giúp người thêm vui.
.
TAM HỌC
Tam Học ứng dụng suốt đời 
Làm lành lánh dữ giúp người muôn nơi
Con đường chánh đạo tuyệt vời
Minh tâm kiến tánh sáng ngời muôn phương.
.
TAM BẢO
Tôn kính Phật bảo hết lòng
Hành trì Pháp bảo giúp người muôn nơi
Từ bi, trí tuệ tuyệt vời
Xây dựng Tăng bảo sáng ngời nhân thiên.

https://phapnhan.org/en/the-ethical-flowers/

Facebook Comments Box

Trả lời