589 lượt xem

Thơ: Người Hành Giả

Thích Trừng Sỹ

 

Người hành giả tu tập

Thanh lọc mọi khổ đau

Thân tâm được chuyển hóa

Đạt kết quả vô sầu.

 

Người hành giả ứng dụng

Trang trải tình yêu thương,

Cúng dường tâm hỷ xả

Là tình thương tràn đầy.

 

Người hành giả vào đời

Như hoa nở khắp nơi

An nhiên và tự tại

Làm đẹp cho cuộc đời.

Facebook Comments Box

Trả lời