183 lượt xem

Phật Sinh Nhật

Tu Viện Viên Giác
 
.
Kính mời quý Phật tử cùng về tham dự
Đại Lễ Phật Đản PL – 2565
10:30 sáng, ngày 23 tháng 05, năm 2021.
.
Đại Lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm trong khuôn viên Tu Viện Viên Giác dưới sự chứng minh và thuyết pháp của Thượng Toạ Thích Trừng Sỹ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni.🙏🙏🙏
Địa chỉ: 3909 N Monroe St, Tallahassee, FL 32303. Tel. 850-597-2233
Phật Sinh Nhật
Ngày hôm đó trời trong xanh dịu thể
Hoa nở hương bay muôn loại reo mừng
Khúc nhạc trời xen lẫn tiếng chim ngân
Sắc nắng lạ khung trời đầy xán lạn
Khúc hoan ca dìu dịu vui tỏ rạng
Niềm an vui lan toả khắp thôn quê
Nơi kia sông từng giọt nước đuề huề
Tung tăng gợn khoe màu trời xanh biếc
Mỗi cánh gió thơm hương trời da diết
Mây theo về trên sợi nắng đoan trang
Hoàng thành xưa hoa muôn sắc dịu dàng
Ngày Ngài ngự nhân gian mừng trảy hội
Ánh sáng lớn xoá vô minh mờ tối
Chỉ con đường qua bể khổ nhân sinh
Thế gian kia dẫu tươi đẹp dáng hình
Mà ẩn chứa biết bao ngần đau khổ
Áo cột châu, xin từng bữa cầm cố *
Để muôn đời trong thống khổ điêu linh
Nhởn nhơ vui trong lạc thú dục tình
Lăn xăn mãi rong chơi trong nhà lữa**
Lấy khổ làm vui trong bao lần lựa
Bỏ gia tài đi làm kẻ xin ăn***
Mê trần gian quên tánh giác vĩnh hằng
Đem bản thể vùi chôn trong tăm tối.
“Ôi từ nay! Ta dứt nẻo luân hồi
Cõi huyễn mộng Ta là người ra khỏi.”
Ngài tuyên bố cho chúng sanh vạn loại
Thức tỉnh về nương tựa Bậc Đạo Sư
Bên kia sông bóng dáng Đấng Bi Từ
Đang thị chuyển vầng pháp luân chánh giác
Vùng trời kia sáng bừng niềm an lạc
Ánh quang minh chiếu rọi khắp sơn hà…
Hôm nay đây, bóng dáng của Phật Đà
Lại một lần hiển hiện khắp nhân gian
Cõi trời kia cũng khấp khởi rộn ràng
Kính ngưỡng vọng Đấng Thế Tôn xuất hiện! 🙏🙏🙏
Thích Quang Châu
.
Facebook Comments Box

1 thought on “Những Bài Thơ Xuân

Trả lời