1948 lượt xem

Biên soạn và sáng tác những bài THƠ hay, ý nghĩa, và dễ nhớ

Thích Trừng Sỹ

BIÊN SOẠN VÀ SÁNG TÁC NHỮNG BÀI THƠ HAY VÀ Ý NGHĨA
Đức Phật dạy có bốn loại nhỏ chúng ta chớ nên khinh thường.
Trong Tạp-a-hàm, Kinh số 1226 ghi rằng: Trong lúc thăm viếng Vua Ba-tư-nặc Pasenadi, Đức Phật dạy có Bốn loại nhỏ mọi người chớ nên khinh thường.
Bốn loại nhỏ đó là gì?
Đốm lửa nhỏ
Con rắn nhỏ
Hoàng tử nhỏ
Nhà Sư nhỏ.
.
Đốm lửa nhỏ cháy thành biển lửa,
Con rắn con lớn hóa đại xà,
Hoàng tử trẻ thành quân vương đại đế
Sư trẻ bây giờ đắc đạo không xa.
Xin hãy nhớ ta là nhà Sư trẻ
Trước khổng lồ, ta bé tí teo thôi
Nhưng hãy nhớ ta là nhà Sư trẻ
Một ngày mai, ta giác ngộ được rồi
Cả thế giới sẽ trở thành nhỏ bé
Trước vô cùng của giác ngộ mà thôi. 
(Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam)
.
Cha là Phật, Phật hiện khắp nơi
Mẹ là Pháp, Pháp thật tuyệt vời
Con là Tăng, Tăng Đoàn hòa hợp
Cuộc đời mình luôn được thảnh thơi.
Cha là Phật hiện diện khắp nơi
Mẹ là Pháp thiết thực tuyệt vời
Con là Tăng sống đời an lạc
Đức hạnh Thầy tỏa sáng muôn nơi.
.
Cây có cội mới trổ cành xanh lá
Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông
Làm người phải có Tổ Tông
Như cây có cội, như sông có nguồn.
.
Nếu mình hiếu với mẹ cha,
thì sau con hiếu với ta khác gì.
Nếu mình ăn ở vô nghì,
đừng mong con hiếu làm gì uổng công.
.
Ứng dụng Phật Pháp nhiều nơi
Hương thơm đức hạnh tuyệt vời bay xa
Cùng nhau tu tập cả nhà
Dâng Y công đức, món quà Tăng Ni.
.
Tôi yêu Phật giáo hòa bình
Bỏi vì Phật giáo không hành hại ai
Trên đường du nhập lâu dài
Không khai đường máu, mà khai tâm lành
Hai sáu thế kỷ chân thành
Đã cùng dân tộc nhục vinh thăng trầm.
.
Siêng năng quét dọn đất Chùa
Trí tuệ, phước đức bốn mùa nở hoa
Mặc dầu chẳng khách lại qua
Người siêng dọn dẹp đó là Thánh nhân.
.
Lành thay ánh đạo huy hoằng
Ngàn muôn năm một nhân gian rạng ngời
Đức tin bừng sáng tim Người
Bồ-tát Quảng Đức đời đời khắc ghi.
Sáu mươi năm một tấm lòng
Trí tuệ tỏa sáng đẹp lòng Như Lai.
.
Sáng nay trời ửng nắng hồng 
Lời chim hót tiếng ca trong ngọt ngào
Khóa tu tình người biết bao 
Quán chiếu mới biết Phật vào chân tâm. 
.
Kính lạy đức Thế Tôn, 
Bậc đạo Sư Ba cõi
Đức từ bi trí tuệ
Tỏa sáng khắp muôn phương
Chúng con một dạ chí thành 
hướng về vui đón bậc Thầy Nhân thiên.
.
Xuân đến xuân đi ánh đạo vàng,
Mùa Xuân Phật Đản khắp trần gian,
Mùa xuân đã nở hoa bất diệt,
Tỏa sáng muôn loài ánh từ quang.
.
Cúi đầu lạy Đức Thế Tôn
Đạo Sư tuệ giác sáng soi nhiệm mầu
Chúng con tha thiết nguyện cầu
Hòa bình, thịnh vượng liên Châu nối liền.
Bồ đề quyến thuộc kết duyên
Tỏa sáng ánh đạo khắp miền nhân gian
Chúng con hạnh phúc vô vàn
Ứng dụng Phật pháp đạo tràng trang nghiêm
Phiền não chuyển hóa liền liền
Thân tâm chánh niệm hiện tiền an vui.
.
Khó thay được làm người
Khó thay gặp được Như Lai
Khó thay nghe diệu Pháp
Khó thay kết duyên Tăng đoàn
Nơi nào chúng ta tu tập Phật Pháp tinh chuyên
Nơi đó chắn chắn chúng ta có an lạc. (Pháp cú số 193)
.
Vui thay Đức Phật ra đời
Vui thay chánh Pháp sáng ngời nhân thiên
Vui thay Tăng chúng phước điền
Vui thay bốn chúng khắp miền cùng tu. (P.C. Số 194)
.
Đạo từ Hòa thượng truyền trao
An lạc, hạnh phúc thấm vào thân tâm
Chúng con Phật tử xa gần
Lắng nghe diệu Pháp trọn phần an vui.
.
An trú niềm tin trong chánh pháp,
Hành giả an nhiên nở nụ cười,
Vững chãi thảnh thơi trong tu tập.
Khóa tu hiện tại thế là vui.
.
Tụng Kinh, lạy Phật sáng hôm nay
Chúng con tu tập đều mỗi ngày
Hộ trì Tam Bảo là bổn phận
Xây tình Pháp lữ thật là hay.
.
Tăng chúng An Cư thật ấm nồng
Tấm lòng trong sạch tựa hư không
Phiền não nhận diện và chuyển hóa
Thân tâm tươi đẹp tựa như bông.
.
Trầm hương xông ngát điện
Sen nở Phật hiện thân
Pháp giới thành thanh tịnh
Chúng sinh lắng nghiệp trần
Đệ tử tâm thành
Hướng về Tam Bảo.
.
Phật là Thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang,
Trí và bi viên mãn.
.
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về,
Sống cuộc đời tỉnh thức.
.
Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
.
Đệ tử nương nhờ Tam Bảo
Biết Tam Bảo của tự tâm
Nguyện tu học tinh cần
Làm sáng lòng Ba Viên Ngọc Quý…
(Thiền Sư Thích Nhất Hạnh)
.
Cuộc đời cần có nhớ ơn
Nhớ ơn Tam Bảo, ơn Thầy, mẹ cha
Nhớ ơn tín thí đàn na
Nhớ ơn xã hội quốc gia thanh bình
Nhớ ơn đồng loại chúng sinh
Luôn luôn đền đáp công ơn muôn loài.
.
Khóa tu có mặt trong ta,
Bằng hạnh tu tập, nguyện độ tha,
Hoằng Pháp khắp nơi không ngăn ngại,
Đem niềm hỷ lạc đến từng nhà.
.
Phật về, thế giới thêm bình
Cho hoa thêm nhụy, cho mình thêm vui
Phật về, đất nước sáng tươi
Phiền não chuyển hóa, nụ cười trong ta
Phật về là một món quà
Cùng nhau tu tập, cả nhà bình yên. 
.
Hôm nay Khóa tu hiện tại
Hân hoan nở rộ trong lòng
Phật ngoài Phật trong tỏa sáng
Chúng con nuôi dưỡng từ tâm.
.
Khóa tu mùa hè trong năm nay
Chúng con tu học siêng mỗi ngày
Vun trồng phước thiện là trên hết
Hộ trì Tam Bảo lợi quần sanh.
.
Siêng năng tu học cả Chùa
Từ bi, trí tuệ bốn mùa nở hoa
Tăng Ni tu học Lục Hòa
Đem lại phước đức món quà hôm nay.
.
An Cư Kiết Hạ Chùa Cổ Lâm
Chúng con tu học với nhất tâm
Pháp học Pháp hành luôn tinh tấn
Trang trải yêu thương đến cuộc đời.
.
Huỳnh y giải thoát của Tăng Ni
Chúng con nuôi dưỡng hạnh từ bi
Hộ trì Tam Bảo cho đúng mực
Luật nghi, chánh niệm luôn hành trì.
.
An Cư Kiết Hạ năm nay
Chúng con tu với Tăng đoàn cần chuyên
Phước điền bổn phận gieo duyên
Hộ trì Tam Bảo cúng dường Tăng Ni.
.
An Cư Kiết Hạ trong năm nay
Tăng chúng tu tập đều mỗi ngày
Pháp học, Pháp hành luôn tăng trưởng
Lợi mình, lợi người, lợi quần sanh.
.
Hằng ngày tụng Kinh, nghe Pháp
Vun trồng phước, huệ thân tâm
Chúng ta siêng năng tu tập
Đem lại an lạc tháng, năm.
.
Tham gia An Cư Kiết Hạ
Chúng ta tu tập đều đều
Tinh tấn không tăng không giảm
Thực hành nuôi dưỡng từ tâm.
.
Hòa hợp Tự Tứ hôm nay
Chúng con tu học mười ngày đã qua
Tu tập là một món quà
Nhất tâm cầu nguyện quý Ngài bình an.
.
Càng tu, tâm tuệ sáng ra
Vững tâm xây dựng mái Chùa bình yên
Tụng Kinh, niệm Phật thay phiên
Tăng Ni, Phật tử khắp miền cùng tu.
.
Khi tu, tâm tuệ sáng ra,
Luôn luôn nhớ tưởng Phật-đà Nam Mô
Thở vô, mình biết thở ra
Nuôi dưỡng chánh niệm món quà bình an.
.
Mỗi khi tham dự Khóa tu
Chúng con cố gắng công phu hành trì
Buông bỏ những chuyện thị phi
Phát triển chánh niệm tu trì hôm nay.
.
Phật pháp thấm vào thân tâm
Chúng con tu học tháng năm đều đều
An vui, hạnh phúc thật nhiều
Phước đức, trí tuệ sáng chiều gia tăng.
.
Nhân quả nhắc nhở con người
Siêng năng tinh tấn nụ cười trong ta
Tu tập là một món quà
Phiền não chuyển hóa cả nhà bình an.
.
Chùa Pháp Nhãn tổ chức khóa tu
Chúng con tu học gắng công phu
Những gì Phật dạy luôn ghi nhớ
Trang trải thương yêu đến cuộc đời.
.
Người chơn chánh tu hành đúng mực
Nhắc mọi người tỉnh thức nương theo
Chú tâm, tỉnh giác trong veo
Hoa trái an lạc gieo vào tâm ta.
.
Đạo tràng tu học nghiêm trang
Âm thanh chánh Pháp phát quang cuộc đời 
Hành giả luôn nở cười tươi
Đóa hoa đạo đức làm vui mọi người.
.
Tu tập là một đóa hoa
Khéo tu thì tốt, vụn tu thì sầu
Vô thường thay đổi thật mau
Chánh niệm, tĩnh giác nhiệm mầu tâm linh.
.
Phật tử nơi đây rất dịu hiền
Sống đời an lạc tựa như thiên
Vững tâm tu tập trong Phật pháp
Đem lại an vui khắp mọi miền.
.
Trong khóa tu mùa hè 5 ngày
Sư thầy hướng dẫn rất là hay
Mọi người tu tập đều hoan hỷ
Vun trồng phước thiện cho hôm nay.
.
Nương tựa đức Phật soi sáng
Thực hành chánh Pháp vững vàng hôm nay
Siêng năng học Phật mỗi ngày 
An lạc, hạnh phúc thấm vào thân tâm.
.
Khóa tu mùa hè năm nay
Chúng ta tu học tháng ngày thong dong
Hộ trì Tam Bảo ước mong 
Chánh niệm, tỉnh giác tâm không não phiền.
.
Mỗi lúc, mỗi tu, mỗi sáng
Năng lượng chánh niệm tỏa ra hằng ngày
Tu tập Phật Pháp hôm nay
Niềm vui, hỷ lạc tràn đầy thân tâm.
.
Học Phật tâm huệ sáng ra
Nghe Pháp là một món quà bình an
Hơi thở chánh niệm vững vàng
Cùng nhau tu tập ngút ngàn an vui.
Những lời chúc tụng Tam Bảo trong thời tụng Kinh
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Nguyện chúc đạo Phật sáng thêm
Tam Bảo càng ngày càng tỏ rạng
Gió hòa mưa thuận
Thế giới hòa bình
Nhân dân an lạc.
Khắp nơi thành thị và nông thôn
Mọi giới biết tu theo Phật pháp.
Thiên nhiên được bảo vệ an lành
Xã hội hưởng tự do bình đẳng.
Lại nguyện
Xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức.
Đem mặt trời trí tuệ soi sáng vào không gian u tối
Đạo Phật, con đường giác ngộ và tỉnh thức, lối sống thực tập hòa bình, tự do, bình đẳng, từ bi, và trí tuệ được tuyên dương ở mọi nơi và mọi lúc.
Mưa pháp thấm nhuần
Chúng sanh đều lợi lạc.
Hiện tiền đại chúng tu học Phật Pháp tinh chuyên
Biết thương yêu nhau như anh em ruột thịt
Nhận diện phiền não
Chuyển hóa thân tâm
Để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Hôm nay, tại Chùa ………
Ta-bà tỏa sáng
đất Phật nở hoa
nước cam lồ rửa sạch lòng trần
đèn tuệ giác chiếu soi tâm tối
hướng tâm không thối chuyển
nguyện chứng quả vô sanh
Phật đạo viên thành
chúng sanh đều độ khắp. 
.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(Nghi thức tụng niệm Làng Mai)
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời