854 lượt xem

Thư mời tham dự Đại Lễ Phật Đản và Lễ Xuất Gia cho người Mỹ ở Chùa Pháp Nhãn, Chủ Nhật, ngày 9/6/2024

Chùa Pháp Nhãn      Thích Trừng Sỹ

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 PL. 2568 và Lễ Xuất Gia cho người Mỹ
Chủ Nhật, ngày 09 tháng 6 năm 2024

Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Quý Phật tử đồng hương,
Chúng con kính nghe bài thơ Phật Đản rằng:
Đức Phật có mặt cuộc đời
Hoằng dương chánh Pháp sáng ngời nhân thiên
Bây giờ Bốn Chúng hiện tiền
Cùng nhau tu học, mọi miền an vui.
Chúng ta đều biết hằng năm khi đại lễ Vesak trở về trên khắp mọi miền khác nhau trên thế giới, dù chúng ta là Phật tử hay không phải Phật tử, dù chúng ta là công nhân, viên chức, hay nhà giáo, v.vv…, dù ở Chùa, ở Thiền Viện, hay ở trong công sở, tất cả chúng ta đều có chung tâm niệm lành cùng nhau tổ chức tu học Phật pháp và ôn lại cuộc đời của đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để giúp chúng ta sống đời sống hòa bình, an vui, và hạnh phúc đích thực cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
Để Đại Lễ Phật Đản năm nay tăng thêm phần trang trọng, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, và quý Phật tử Đồng Hương nhín chút thời gian quý báu của mình về Chùa Pháp Nhãn tham dự hai sự kiện trọng đại này. Sự hiện diện và chứng minh của Quý Vị là phần phước báo lớn cho Bổn tự của chúng con. Chúng con thành kính tri ơn sâu sắc về sự hiện diện của quý Ngài.

Chương trình Đại Lễ Phật Đản sẽ diễn ra như sau:

09:30 am: Cung thỉnh Đại chúng quang lâm
10:00 am: Cử hành Đại Lễ Phật Đản
10:30 am: Lễ Xuất Gia cho người Mỹ
10:50 am: Đọc Thông Điệp Phật Đản
11:00 am: Ý nghĩa Phật Đản – Hòa thượng Chứng Minh
11:20 am: Tụng Kinh Phật Đản và Lễ Tắm Phật
12:00 pm: Cúng dường Trai Tăng và dùng cơm thân mật
01:00 pm: Văn nghệ Cúng Dường Phật Đản
02:00 pm: Làm Lễ QUY Y và truyền 5 Điều Đạo Đức *
03:00 pm: Hoàn mãn.
Kính chúc Đại Chúng vô lượng an lạc và vô lượng kiết tường.
              Trú Trì Chùa Pháp Nhãn
              Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

.

* Quý vị hoan hỷ ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và gởi kèm một tấm ảnh cỡ ID tới Chùa Pháp Nhãn theo địa chỉ trên để Chùa có thể điền vào Điệp Thọ Giới cho quý vị.

Invitation letter of attending Vesak Day Celebration and Ceremony for a Westerner to be ordained as a Novice Monk at Pháp Nhãn Temple, Sunday, June 9, 2024

.

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời