1485 lượt xem

Phát Biểu Khai Mạc Vu Lan Tại Chùa Pháp Nhãn

Thích Trừng Sỹ

PHÁT BIỂU KHAI MẠC VU LAN TẠI CHÙA PHÁP NHÃN

Phật Lịch 2566, Dương Lịch 2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử đồng hương đang hiện diện nơi Chùa Pháp Nhãn trong ngày Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay.

Hướng về hai đấng sinh thành

Chăm lo, nuôi dưỡng bình an vui vầy

Tinh thần, vật chất đủ đầy

Chỗ ở tốt đẹp tháng ngày bình yên

Cha Mẹ con cháu đoàn viên

Niềm tin chánh Pháp vững vàng an nhiên

Với lòng hiếu thảo tròn viên

Con cháu hạnh phúc khắp miền an vui.

Thích Trừng Sỹ

Chúng ta biết theo văn hóa Phật giáo phát triển, lễ hội Vu Lan có nghĩa là ngày Phật hoan hỷ, ngày chư Tăng hoan hỷ, ngày nhận diện, bày tỏ, ăn năn, và sám hối của tự thân, ngày dâng y công đức Kathina cho chư Tăng, và ngày gieo trồng phước điền. Thêm nữa, ngày mà sau khi tham gia An Cư Kiết Hạ, chư Tăng Ni có thêm một tuổi đạo, và Vu Lan cũng là ngày báo hiếu Mẹ Cha.

Thực vậy, đạo Phật là đạo hiếu dạy con người phải có lòng hiếu thảo và hiếu kính với Cha Mẹ. Đức Phật luôn dạy chúng ta trước hết phải hiếu thảo với ông bà Cha Mẹ. Theo văn hóa phương đông, đặc biệt là văn hóa của đạo Phật, cung phụng, cung kính, chăm lo, và nuôi dưỡng Cha Mẹ là bổn phận rất quan trọng của con cái đối với Cha Mẹ khi Cha Mẹ tuổi già.

Những ai biết cung kính và phụng dưỡng Cha Mẹ, họ có rất nhiều phước báo được mọi người ca ngợi và tán thán bởi vì trong gia đình, họ là những người  được thừa hưởng giáo dục đạo đức trực tiếp từ nơi Cha Mẹ và Cha Mẹ là những thầy cô giáo dạy hiểu và thương cho con cái. Những chất liệu này có khả nằng nuôi dưỡng và giúp con cái của họ dễ dàng thành công tốt đẹp trong cuộc đời. Do vậy, với tâm niệm và hành động an lành, công đức phụng dưỡng và hiếu thảo Cha Mẹ và công đức cúng dường Đức Phật và hộ trì Tam Bảo đều như nhau. Những ai không biết cung kính và phụng dưỡng Mẹ Cha thì họ là những kẻ bất hiếu, bị người đời ta thán và khinh chê.

Theo quan điểm của đạo Phật, trong Kinh Tăng Chi bộ, Đức Phật dạy cho mọi người biết rằng Cha Mẹ là hai đấng Phạm Thiên. Nếu chúng ta hiếu kính và phụng dưỡng Mẹ Cha chu toàn, thì chúng ta sẽ được an vui và mọi người khen ngợi và quy kính chúng ta.

Hiếu thảo và chăm sóc Cha Mẹ luôn có hai phương diện: Vật chất và tinh thần. Về phương diện vật chất, khi Cha Mẹ tuổi già, để giúp Cha Mẹ sống an vui và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày, người con ý thức sống bằng nghề nghiệp, công sức, và tài sản chân chánh do chính mình tạo ra.

Về phương diện tinh thần, bản thân người con phải biết nương tựa Tam Bảo và hành trì năm điều đức, sau đó, động viên và khuyến khích Cha Mẹ biết nương tựa ánh sáng Phật đà để sống đời sống hướng thiện và lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc đời này.

Với những ý nghĩa vừa được nêu trên, lễ hội Vu Lan năm nay, chúng con hướng về quê hương Việt Nam nói riêng và cho các nước trên thế giới nói chung, xin nhất tâm góp phần cầu nguyện cho các loại thuốc vắc-xin hữu hiệu ngày nay để điều trị bệnh dịch được chấm dứt, và đặc biệt chiến tranh đang xảy ra ở Ukraine sớm được hòa bình. Chúng ta hy vọng bất cứ cơm mưa nào xảy ra đều phải tạnh cho muôn vật phát triển tươi tốt.

Năm nay, Chùa Pháp Nhãn có đủ duyên lành tổ chức đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu nhằm giúp chúng ta biết về ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, tri ơn vào báo ơn của những người con Phật. Đó là lý do khai mạc ngày đại lễ Vu Lan hôm nay.

Cảm ơn Đại Chúng đã theo dõi và lắng nghe. Kính chúc Đại Chúng an lành trong Phật Pháp.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Expressing Opening Statements at Pháp Nhãn Temple

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời