1002 lượt xem

Tin Viên Tịch: Hòa Thượng Thích Như Minh

HT. Thích Thích Tịnh Từ                  TT. Thích Tâm Thiện

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chư Tăng Chùa Việt Nam Los Angeles và môn đồ pháp quyến chúng con vô cùng kính tiếc xin được báo tin đến chư Tôn Hòa Thượng giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, quý thiện hữu pháp lữ trong nước và ngoài nước.
Hòa Thượng Thích Như Minh, Trú trì Chùa Việt Nam tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, Viện Trưởng Thiền Viện Thích Thiên Ân tại Atlanta, Georgia, Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 0 giờ 20 ngày 19 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Dần.

Hưởng thọ: 69 tuổi, 45 Hạ lạp.

Tang lễ sẽ được cử hành tại Chùa Việt Nam, Los Angeles, California. Trong thời gian chuẩn bị chương trình tang lễ và sẽ được thông báo sớm nhất, ngưỡng mong chư tôn thiền đức nhất tâm hộ niệm trợ tiến Giác linh Hòa Thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc.

Thành kính cẩn bạch

Chứng minh Ban Tổ chức Tang lễ Thay mặt môn đồ Pháp quyến

Hòa Thượng Thích Tịnh Từ Thượng Tọa Thích Tâm Thiện

Facebook Comments Box

Trả lời