1863 lượt xem

Hình Ảnh Vu Lan Báo Hiếu tại Chùa Pháp Nhãn

Chùa Pháp Nhãn

HÌNH ẢNH VU LAN BÁO HIẾU TẠI CHÙA PHÁP NHÃN

Ngưỡng bái bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni.
Kính thưa quý Phật tử đồng hương tham dự ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Chùa Pháp Nhãn

Hôm nay, Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022, Chùa Pháp Nhãn chúng con long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2566.

Chúng con cung kính nghe rằng:

“Mỗi năm tháng Bảy ngày Rằm

Người con hiếu thảo siêng năng nguyện cầu;

Cầu cho cha mẹ sống lâu

Hướng dẫn con cháu nương nhau an lành.”

Cha là Phật, Phật hiện khắp nơi

Mẹ là Pháp, Pháp thật tuyệt vời

Con là Tăng, Tăng Đoàn hòa hợp

Cuộc đời mình luôn được thảnh thơi.

Cha là Phật hiện diện khắp nơi

Mẹ là Pháp thiết thực tuyệt vời

Con là Tăng sống đời an lạc

Đức hạnh Thầy tỏa sáng muôn nơi.

(By Thích Trừng Sỹ)

Thật vậy, hằng năm mỗi khi đại lễ Vu Lan trở về, những người con Phật dù sống ở những quốc gia khác nhau trên thế giới, đều dành thời gian thích hợp về Chùa nghe Phật Pháp và tham dự đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu vui vẻ.

Theo văn hóa Phật giáo phát triển, lễ hội Vu Lan có nghĩa là ngày Phật hoan hỷ, ngày chư Tăng hoan hỷ, ngày nhận diện, bày tỏ, ăn năn, và sám hối của tự thân, ngày dâng y công đức Kathina cho chư Tăng, và ngày gieo trồng phước điền. Thêm nữa, ngày mà sau khi tham gia An Cư Kiết Hạ, chư Tăng Ni có thêm một tuổi đạo, và Vu Lan cũng là mùa lễ hội báo hiếu mẹ cha.

Theo quan điểm của đạo Phật, trong Kinh Tăng Chi bộ, Đức Phật dạy cho chúng ta biết rằng cha mẹ là hai đấng Phạm Thiên. Nếu chúng ta hiếu kính và phụng dưỡng mẹ cha chu toàn, thì chúng ta sẽ được an vui và mọi người sẽ khen ngợi và quý trọng chúng ta.

Năm nay, Chùa Pháp Nhãn có đủ duyên lành tổ chức đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu nhằm giúp chúng ta biết về ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, tri ơn và báo ơn của những người con Phật đối với sự sinh thành và dưỡng dục của Cha Mẹ.

Kính mời Đại Chúng xem hình ảnh sinh hoạt Vu Lan Báo Hiếu của Chùa Pháp Nhãn năm 2022 cho vui.

Pictures of Filial Piety Vu Lan – Parents’ Day at Pháp Nhãn Temple

 

Facebook Comments Box

Trả lời