949 lượt xem

Sớ Táo Quân Tu Học Phật Pháp Âu Châu cuối năm 2022

Ban Truyền Bá Phật Pháp Âu Châu

SỚ TÁO QUÂN TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU CHÂU CUỐI NĂM 2022

Táo Bà Phúc Ân

Tiễn 2 ông về trời dâng sớ

Nầy hai ông Táo Nhà tôi

Hành trang chuẩn bị xong rồi hay chưa

Truyền thông đâu phải chuyện đùa

Nói sai ảnh hưởng tới Chùa tới Sư

Hai ông hãy đọc từ từ

Tròn vành rõ chữ ý như tôi bàn

Hành trình chắc lắm gian nan

Đi trong Tịnh độ, lang thang tiêu đời

Nghe không đạn pháo khắp nơi

Điềm nhiên , cẩn thận hướng trời  mà đi

Trên đường nếu gặp lâm nguy

Hai ông trì niệm Đại Bi ổn liền

Lên đường vạn sự bình yên

Tâu xong tức khắc về liền cho tôi.

Táo Minh Đạo

Chúng tôi đọc thử nghe coi

Có cần sửa đổi kịp thời thêm vô…

Muôn tâu Ngọc Hoàng

Hằng năm Tháng Chạp hăm ba

Thần về dâng sớ tin xa chuyện gần

Tam đồ trút xuống Nhâm Dần

Hận thù chồng chất tham sân ngút trời

Tang thương đại dịch chưa nguôi

Nhân gian quả khổ chín mùi đắng cay

Những người con Phật hôm nay

Phát tâm hành đạo thiện thay an hòa

Táo Huệ Sơn

Cho năng lượng thiện lan xa

Rừng xanh đồng nội muôn hoa khoe màu

Chư Tăng giáo hội Châu Âu

Lập Ban Truyền Bá Đạo mầu hoằng dương

Thính phòng Zoom mở bốn phương

Pháp đàm, pháp thoại soi đường quang minh

Biết về chánh kiến nhân sinh

Biết nghe biết thấy biết nhìn đúng sai.

Trọn năm mấy chục đề tài

Sớ tâu có chút dông dài …thần kính tâu

Táo Minh Đạo

Thần xin đúc kết

Tóm tắt trọng tâm

Bài giảng trong năm

Muôn tâu Bệ Hạ

Tin Ban Truyền Bá

Giáo lý hằng tuần

Tổng kết năm Dần

Những giờ học Pháp

Văn tư vấn đáp

Tu tập thọ trì

Đã được giải nghi

Điều chưa thấu hiểu

Thấu hiểu là thấu hiểu

Vi diệu Phật đà

Đản Sanh Thích Ca

Hoan ca nhân thế

Xương minh Đạo đế

Cả thế giới vui

Tải Đạo vào đời

Mượn lời Âm nhạc

Âm giai câu hát

Tán  tụng hồng ân

Cho dễ Nhiếp tâm

Lời Kinh câu kệ

Bồ Tát Quán Âm

Từ Bi cứu khổ

Tâm là yếu tố

Căn bản người tu

Tinh tấn công phu

Tin sâu Tam Bảo

Trong Kinh Di Giáo

Lấy giới làm Thầy

Lấy hạnh từ bi

Khắc ghi trong dạ

An cư kiết Hạ

Thiết lập Hạ trường

Phật tử cúng dường

Mười phương Tăng chúng

Phước điền diệu dụng

Phẩm hạnh tư lương

Sen nở ngát hương

Nhớ luôn quán chiếu

Vu Lan Báo Hiếu

Đâu chỉ hiện thời

Cha mẹ nhiều đời

Trôi trong lục đạo

Nguyện làm con thảo

Học Pháp cúng dường

Tam Bảo mười phương

Một lòng hồi hướng

Công ơn sanh dưỡng

Nghiệp chướng tiêu trừ

Về với chân như..

Cầu sanh tịnh độ

Táo Huệ Sơn

Muốn cho bớt khổ

Quán niệm  hằng ngày

Tu Bát Quan Trai

Ngày ngày Thiền quán

Xuất gia ngắn hạn

Đôi tháng, vài tuần

Nhớ tứ chánh cần

Thân tâm thanh tịnh

Tứ bất hoại tín

Phật Tử quy y

Gìn giữ oai nghi

Tạo nhiều công đức

Kiên tâm tự lực

Bái Sám hành trì

Đoạn diệt sân si

Niệm quy niệm giới

Cho tâm phát khởi

Vô lượng bồ đề

Thoát khỏi lầm mê

Tâm luôn tỉnh thức

Thiểu dục, tri túc

Sẽ bớt ưu phiền

Thủ hữu đảo điên

Cuối cùng tay trắng

Huân tu Pháp quán

Vô ngã vô thường

Thì chẳng vấn vương

Lợi danh huyễn mộng

Vãng sanh khi sống

Đừng đợi đến già

Tâm trí mù lòa

Nhờ người hộ niệm….

Tâm còn tham nhiễm

Đới nghiệp vãng sanh

Nghiệp đó để dành

Mang về Cực Lạc

Huân tu Phá ác

Tụng niệm, tham Thiền

Thập nhị nhân duyên

Lưỡng trùng nhân quả

Thông cả ba thời

Vô ngã, luân hồi

Nghiệp theo Câu Xá

Công quả phước điền

Cầu được bình yên

Gia đình hạnh phúc

Vẹn  tròn phước đức

Hòa nhẫn chí thành

Đừng vướng lợi danh

Hạnh lành lan tỏa

Từ bi hỷ xả

Luôn giữ giới quy

Giải đãi ích chi

Tư duy đúng đắn

Chớ đừng ngộ nhận

Chấp thủ pháp môn

Kia kém nầy hơn

Sa vào tà kiến…

Chân tâm thị hiện

Trì niệm Dược Sư

Tật bệnh tiêu trừ

Tránh xa đường dữ

Gia Đình Phật Tử

Giáo dục Lam viên

Thanh thiếu đồng niên

Đắc Bi Trí Dũng

Hướng cho đội Chúng

Được Hòa Tin Vui

Trí tuệ vào đời

Tinh Thần Phật giáo

Duy trì kiến tạo

Hòa nhập cộng đồng

Nam bắc tây đông

Hạnh lành lạc đạo

Yêu thương màu áo

Thể chất tinh Thần

Lời nói việc làm

Phải luôn trong sạch

Năm qua trúng cách

Bậc Lực năm năm

Tinh tấn học hành

Của hàng Huynh Trưởng

Huân tu bồi dưỡng

Kiên-Định khóa ba

Tu Pháp lục hòa

Triển khai huấn luyện

Sơ cấp Lộc Uyển

Thế hệ tương lai

Lý tưởng đông đầy

Kế thừa  lam sự

Minh Đạo

Ngược dòng lịch Sử

Phật Giáo Việt Nam

Trên hai ngàn năm

Trong lòng dân tộc

Tinh thần bất khuất

Đinh Lê Lý Trần

Bách tính Thần dân

Thấm nhuần Phật sự

Theo dòng lịch sử

Cận đại phục hưng

Đạo pháp đã từng

Rơi vào Pháp Nạn

Độc tài gây oán

Phật Tử đồng lòng

Tranh đấu tồn vong

Lửa Thiêng vệ đạo

Cháy tàn vọng ảo

Của kẻ bạo quyền

Thời khắc đủ duyên

Phái- Tông Thống Nhất

Hợp hòa  Nam Bắc

Giáo Hội hình thành.

Hai viện song hành

Hóa Đạo, Tăng Thống

Đã vào hoạt động

Đào tạo  Tăng nhân

Giáo lý truyền đăng

Mở trường Vạn Hạnh.

Dòng đời rẽ nhánh

Dân Việt tha hương

Mấy chục năm trường

Tựa nương Phật lực

Về phần tin tức

Chiến sự do Nga

Chiếm Ukraina

Âu Châu khủng hoảng

Dòng người tị nạn

Ly tán muôn nơi

Hủy hoại đất trời

Tại người gian ác

Hứng bao trừng phạt

Thực phẩm ,xăng dầu

Vượt giá tăng cao

Dân lành hứng chịu

Từ bi thấu hiểu

Sứ giả hòa bình

Tư vấn tâm linh

Tâm tình chiến sĩ

Có Thầy Tuyên Úy

Hoan hỷ giải bày

Truyền đạo Như Lai

Ngày ngày chuyển hóa

Giãm dần tai họa

Mùa hạ năm nay

Hạn hán kéo dài

Âu Châu oi bức

Người già kiệt sức

Nhiều cụ qua đời

Than oán  khắp nơi

Thiên nhiên ngược đãi

Chánh điện bốc cháy

Tổ đình Khánh Anh

Phật Tử xa gần

Cúng dường phát nguyện

Trùng tu chánh điện

Trở lại như xưa

Phật Tử về Chùa

Công phu sám hối

Tổ Thầy Giáo Hội

Tạo phước nhân lành

Hạ hóa chúng sanh

Thuận duyên quy ngưỡng

Huệ Sơn

Chư Tôn Hòa thượng

Niên Trưởng, danh tăng

Xả bỏ báu thân

Thu thần tịch diệt

Sinh ly tử biệt

Theo luật vô thường

Truyền lại tình thương

Nuôi Từ Bi Quán

Đời sau  tán thán

Công hạnh cao dầy

Đại đức Tăng Ni

Từ bi nhiếp độ

Xa lìa cội  khổ

Cung kính tri ân

Huệ mạng báo thân

Cúng dường Chư Phật

SỚ thần kết thúc

Câu chuyện Nhâm Dần

Hẹn gặp Ngọc Hoàng

Cuối năm Quý Mão.

 Quý Mão là Quý Mão ….

Phần Lan 10.12.2022

Minh Đạo

Facebook Comments Box

Trả lời