855 lượt xem

Hình Ảnh Ngày Lễ Tết tại Chùa Pháp Nhãn ở Thành Phố Austin, Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ

Chùa Pháp Nhãn

Ngày Lễ Tết, Cả Nhà mình về Chùa Pháp Nhãn lạy Tam Bảo đầu Năm thật là ấm áp và hạnh phúc.

Mời Cả Nhà mình xem hình thêm qua đường dẫn này cho vui.

https://photos.app.goo.gl/fncQ6FriYFMd1ZMY6

 

Facebook Comments Box

Trả lời