745 lượt xem

Giới Thiệu Một Số Sách Về Phật Giáo Dấn Thân

Thích Pháp Cẩn

Phong trào Phật Giáo Dấn Thân hiện cũng được nhiều người biết tới, đặc biệt là bên Tây Phương. Mình xin giới thiệu khoảng chục cuốn sách về Socially Engaged Buddhism này.
 1. Mindful, Liberating Social Action: Gustavo Gutierrez and Thich Nhat Hanh của tác giả Nathan Todd Digby. Cuốn này vốn là luận án tiến sĩ của tác giả ở Emory University năm 2010. Một lần lên thăm trường này, mình thấy cuốn sách. 
2. In the Tradition of Thich Nhat Hanh: Mindfulness and Engaged Buddhism của tác giả Lauri Bower. Đây vốn là luận án tiến sĩ của bà năm 2014.
3. The Ethics of Engaged Buddhism in the West. Đây là link của cuốn sách: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198746140.001.0001/oxfordhb-9780198746140-e-26
4. Socially Engaged Buddhism của Sallie B. King. Sách nói về Phật Giáo Dấn Thân Xã Hội trong đó có bài về sư ông Nhất Hạnh. 
5. Engaged Buddhism: Buddhist Liberation Movements in Asia tác giả Christopher Queen và Sallie King biên soạn. Có viết về sư ông Nhất Hạnh.
6. Engaged Buddhism in the West của Christopher Queen. Có viết về sư ông Nhất Hạnh.
7. Being Benevolence: The Social Ethics of Engaged Buddhism của Salie King. 
8. The New Buddhism: The Western Transformation of an Ancient Tradition của James Coleman.
9. Action Dharma: New Studies in Engaged Buddhism, edited by Christopher Queen, Charles Prebish, and Damien Keown.
10. Engaged Buddhism: Why It matters to philosophy, by Jay Garfield. 
 
12. Adaptation and Developments in Western Buddhism: Socially Engaged Buddhism in the UK by Phil Henry.
Facebook Comments Box

Trả lời