1387 lượt xem

Đàn Tràng Dược Sư Cầu An cho Hòa Thượng Thích Nguyên An

HT. Thích Nguyên An    Thiện Tâm Vinh Nguyên

Đàn Tràng Dược Sư Cầu An cho Hòa Thượng Thích Nguyên An

Kính thưa quý bà con đồng hương Phật tử.
Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2022 chùa Cổ Lâm có lập đàn Dược Sư tổ chức lễ cầu an cho Hòa Thượng Viện chủ Thích Nguyên An.
Được biết  sau hai lần giải phẩu não bộ trước đây, nay trí nhớ của Hòa Thượng bắt đầu sa suốt, có khi nhớ, có khi quên.
Buổi lễ được tổ chức rất trang trọng dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu và Hòa Thượng Thích Tuệ Uy đến từ California.
Ngoài ra còn có Thượng tọa Thích Trừng Sỹ đến từ Chùa Pháp Nhãn, Austin, Texas (trước đây Thượng tọa là Tăng chúng của Chùa Cổ Lâm).
Có khoảng hơn 10 Ni sư tại các Ni viện trong khu vực Seattle và lân cận đã về tham dự. Trong chánh điện chúng tôi cũng thấy có vài nhân sĩ trong cộng đồng cũng như rất đông Phật tử khắp nơi  về tham dự như từ Everrett, Lynnwood (Phước Duyên Ni tự của Sư cô Lệ Nguyện) đến Federal Way (chùa Giác Viên của Sư cô  Chúc Minh), Phước An Đạo Tràng, chùa Vạn Hạnh, chùa Phước Hải (Sư cô Hạnh Hòa). . .Đây là một buổi lễ rất thành công sau thời gian dịch bệnh.
Trong huấn từ của HT. Thích Nguyên Siêu nhắc lại công đức của Hòa Thượng Thích Nguyên An người có công dựng xây nên ngôi chùa Cổ Lâm lớn nhất cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại thành phố Seattle nầy.
Cư sĩ Lam Nguyên thay măc đạo tràng đọc lời cảm tạ dâng lên nhị vị Hòa Thượng chứng minh cùng chư Tăng Ni hiện diện. Nhân dịp nầy Cư sĩ Lam Nguyên đã mượn lời thơ của một vị Thiền sư để tỏ lồng biết ơn quý Hòa Thượng, chư Tăng Ni có mặt trong buổi lễ cầu an hôm nay. Bài thơ như sau:
Một thương đất khách dựng chùa
Hai thương gìn giữ quê xưa nếp nhà
Ba thương Phật điện nguy nga
Bốn thương đạo pháp truyền ra nước ngoài
Năm thương Phật tử khắp nơi
Sáu thương cùng khổ không phai lời thề
Bảy thương dân tộc hướng về.
Tám thương nguồn cội hồn quê vun trồng
Chín thương xa cách muôn trùng
Mười thương son sắt vẫn cùng núi sông.
Buổi lễ hoàn mãn tốt đẹp sau khi chụp hình chung lưu niệm.
Hình này năm 2011
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời