1153 lượt xem

Đôi lời tri ơn quý Phật tử năm mới

Thích Trừng Sỹ

ĐÔI LỜI TRI ƠN QUÝ PHẬT TỬ NĂM MỚI 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đầu năm Tết và ngày Rằm tháng Giêng năm 2023, Chùa Pháp Nhãn nói riêng và các ngôi Chùa Austin và vùng phụ cận nói chung xin thành kính tri ơn quý Phật tử ở Austin, San Antonio, Houston, v.vv … Quý vị đã đến hộ pháp và giúp việc cho Thầy tiếp đón các Phái Đoàn đến từ Houston hành hương thăm các ngôi Chùa ở Austin và vùng phụ cận rất tận tình, chu đáo, phụ vụ cả thức ăn và công sức tận tình của quý Phật tử.
Những công đức mình làm hôm nay nguyện xin hồi hướng phước thiện này đến chúng ta cùng những người thương, người thân trong gia đình mình nhiều an vui và hạnh phúc.
Thầy xin thành kính tri ơn tất cả.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo.
Thầy Trừng Sỹ đôi lời tri ơn tới quý Phật tử.
.
VIẾNG THĂM CHÙA ĐẦU NĂM
Viếng thăm Chùa lạy Phật đầu năm
Chúng con Phật tử rất an lành   
Hướng về quy kính ngôi Tam Bảo
Cầu nguyện bình an khắp chúng sanh.
.
Hôm nay thăm viếng các ngôi Chùa
Lòng con thanh thản vui bốn mùa
Theo Thầy hướng dẫn thăm trú xứ
Thấm tình huynh đệ mát như mưa.
.
TÂM THÀNH TIẾN TU
Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng 
Đón chào đại Chúng hành hương thăm Chùa 
Cầu nguyện bình an bốn mùa
Cho người hạnh phúc, cho nhà yên vui.
Bồ-đề quyến thuộc thắm tươi
Vun trồng phước thiện tháng, ngày trọn năm
Chúng con Phật tử phát tâm
Nỗ lực tinh tấn tâm thành tiến tu.
.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời