832 lượt xem

Viếng thăm Chùa đầu năm

Thích Trừng Sỹ

VIẾNG THĂM CHÙA ĐẦU NĂM
Viếng thăm Chùa lạy Phật đầu năm
Chúng con Phật tử rất an lành   
Hướng về quy kính ngôi Tam Bảo
Cầu nguyện bình an khắp chúng sanh.
.
Hôm nay thăm viếng các ngôi Chùa
Lòng con thanh thản vui bốn mùa
Theo Thầy hướng dẫn thăm trú xứ
Thấm tình huynh đệ mát như mưa.
TÂM THÀNH TIẾN TU
Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng 
Đón chào đại Chúng hành hương thăm Chùa 
Cầu nguyện bình an bốn mùa
Cho người hạnh phúc, cho nhà yên vui.
Bồ-đề quyến thuộc thắm tươi
Vun trồng phước thiện tháng, ngày trọn năm
Chúng con Phật tử phát tâm
Nỗ lực tinh tấn tâm thành tiến tu.
.
.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời