1329 lượt xem

Đôi lời tri ơn Quý Phật tử cúng dường tượng Phật, tảng đá tên Chùa, & đá kê, công ty Overseas Key, công ty đá Ngọc Phát, công ty Forklift telehandler, công ty Crocker Crane

Chùa Pháp Nhãn

.

ĐÔI LỜI TRI ƠN

Quý Phật tử cúng dường tượng Phật, tảng đá tên Chùa, Đá kê, và 10 tượng đá Chú Tiểu
Công ty Overseas Key, công ty đá Ngọc Phát,
Công ty Forklift telehandler,
Công ty Crocker Crane

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính gởi: CÁC GIA ĐÌNH QUÝ PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG & QUÝ PHẬT TỬ PHÁT TÂM THIỆN LÀNH LÀM CÔNG QUẢ THỈNH PHẬT CHO CHÙA PHÁP NHÃN
Trong những tháng vừa qua, nhờ lòng hảo tâm cúng dường của gia đình quý PHẬT TỬ đã hoan hỷ Phát tâm cúng dường 10 tượng Chú tiểu, 01 tượng Phật Ban Phước Lành, 01 Tảng Đá Kê, 01 Tảng Đá Khắc tên Chùa, cúng dường tịnh tài Shipping, cúng dường tịnh tài xây dựng bệ tượng Phật, cúng dường tịnh tài cho hai công ty xe nâng Forklift, xe cẩu Crocker Crane, công ty đá Ngọc Phát, công ty Overseas key, những PHẬT TỬ phát tâm lên làm công quả, hôm nay mọi việc Phật sự đã xong khoảng 95%, tất cả đều đã về tới Chùa Pháp Nhãn thành tựu viên mãn. 
Nơi đây, thay mặt bốn chúng đệ tử Đức Phật, Chùa Pháp Nhãn chân thành kính tri ơn các gia đình quý PHẬT TỬ nhiều lắm, những người con Phật có tâm lành hộ trì Tam Bảo. 
Những phần Phước mình tạo hôm qua và hôm nay, xin hồi hướng những phần Phước này tới các gia đình quý PHẬT TỬ, người sống đều được an vui và hạnh phúc, người mất đều được an lành.
Học theo hạnh cúng dường của nữ thí Chủ Tỳ-xá-khư – Visakha và nam thí Chủ Tu-đạt Cấp-cô-độc Anathapindika trong thời của Đức Phật, trong ngày nay, các gia đình quý PHẬT TỬ góp phần hộ trì Tam Bảo thật là ý nghĩa. Thầy quyết tâm tu tập tinh chuyên để góp phần hoằng dương chánh Pháp làm lợi lạc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
Mỗi ngày tu tập và hành trì Phật Pháp, thầy nhất tâm cầu nguyện cho các gia đình quý PHẬT TỬ cùng những người thân quyến thuộc an vui và hạnh phúc. Nguyện cầu chư vị Hương Linh nghe Kinh nghe kệ, nghe lời Phật dạy, sinh về thế giới lành.
Nhân dịp Đại Lễ Vu Lan năm nay, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các gia đình quý PHẬT TỬ có Năm Phước Tướng: 1/ Sống lâu, 2/ Sức khỏe, 3/ Giàu có, 4/ Sắc đẹp, và 5/ Trí tuệ (Longevity, Good Health, Wealth, Beauty, and Wisdom).
Mến kính gia các đình quý PHẬT TỬ cùng những người thân quyến thuộc tâm thường an lạc. 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
.
 Del Valle, ngày 12 tháng 8 năm 2023
                            Trú trì Chùa Pháp Nhãn
                                   Thích Trừng Sỹ
.
.
Bảng đá tên Chùa vừa cẩu lên trên tảng đá kê thành tựu viên mãn.
.
Tượng Phật Ban Phước Lành vừa câu lên bệ tốt đẹp hoàn hảo.
Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử đồng hương,
.
Chúng con kính nghe rằng:
.
Xây Chùa tô tượng đúc chuông,
Trong ba việc ấy thập phương nên làm.
.
Ăn cũng hết, mặc cũng mòn
Vun trồng phúc thiện để dành cháu con.
.
Phật pháp xương minh do Tăng Đoàn hoằng hóa,
Thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm.
.
Nhân chuyến đi thăm, hoằng Pháp, và làm Phật sự ở quê nhà, Việt Nam, chúng con có đầy đủ duyên lành cung thỉnh 10 tượng Chú Tiểu cao khoảng 60 cm, nặng mỗi tượng khoảng 50 kilo, 10 tượng nặng khoảng 500 kilo, 01 tượng Phật Thích Ca Ban Phước Lành cao khoảng 2 mét nặng khoảng 1 tấn, 01 bệ đá có khắc tên Chùa, địa chỉ, logo bánh xe Pháp luân, và 01 bệ đá kê bên dưới. Hai tượng đá nặng khoảng 12 tấn. Tổng cộng khoảng 13 tấn 500 kilo.
Hiện tại, có một số thí chủ phát tâm cúng dường cho một số Phật sự trên.
Hiện tại, phần tịnh tài – tiền shipping, Chùa Pháp Nhãn đã nhận đủ rồi, Chùa không nhận tịnh tài Shipping nữa.
Thành kính tri ơn tất cả các gia đình quý Phật tử.
Tuy nhiên, Chùa đang cần thêm tịnh tài cho việc xây bệ tượng Phật Ban Phước LànhQuý Phật tử thí chủ nào muốn hoan hỷ góp phần công đức, gieo duyên cúng dường cho việc xây bệ tượng Phật, xin gởi tịnh tài qua Zelle với số cell 512-366-2686 (Phap Nhan Temple), hoặc gởi ngân phiếu check qua địa chỉ của Chùa Pháp Nhãn: 136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617.
Xin viết tin nhắn xây bệ tượng Phật
Kính mời Đại Chúng xem thông tin và hình ảnh đăng dưới đây cho biết.
Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
.
Phái đoàn đã thăm viếng tượng Phật Ban Phước Lành
Đóng khung chuẩn bị vận chuyển tượng Phật qua Chùa Pháp Nhãn ở Austin, Texas, Hoa Kỳ
Thầy Trừng Sỹ đang thăm tảng đá khắc tên Chùa Pháp Nhãn nghệ nhân đang tiến hành làm.
Tảng đá kê bên dưới tượng đá khắc tên Chùa
Hình ảnh bắt đầu vận chuyển ra tàu để shipping qua Chùa Pháp Nhãn ở Austin, Texas
.
.
.
.
TRẢ TIỀN SHIPPING ĐỢT BA 
.
Phương danh Quý Phật tử cúng dường
đủ tịnh tài SHIPPING $6,500.00
Gia đình Chị Phương Trang $500
Gia đình Chị Diệu Âm $200
Gia đình Cô Chúc Bảo $100
Gia đình Cô Quảng An $100
Gia đình Cô Phổ Từ cùng các con $350
Gia đình Chị Diệu Hiền và anh Thanh Mỹ $400
Gia đình anh chị Mỹ Ngọc $200
Gia đình Chị Nhuận CHÍNH $1,000.00
Gia đình chị Hải Nhàn $100
Gia đình anh chị Tuấn Linh $300
Gia đình chị Diệp $200
Gia đình chị Diệu Hoa $100
Gia đình anh Thiện Hiếu Hiệp $200
Gia đình anh Phong Hiệp Trịnh $200
Gia đình Phật tử Ba-la-mật ở San Antonio $2,150.00 
Tổng cộng đã cúng dường đủ $6,500.00 .
Như vậy, tịnh tài cúng dường cho việc Shipping đã đủ rồi ạ. Thầy không nhận nữa.
Tuy nhiên, khi tượng Phật, 10 tượng Chú Tiểu, tảng đá kê, và tảng đá khắc chữ sẽ chở tới Chùa Pháp Nhãn, gia đình quý Phật tử nào muốn gieo duyên cúng dường cho việc xây dựng bệ tượng Phật, thì xin quý vị tùy hỷ và tùy tâm.
.
Hoan hỷ phát tâm cúng dường bệ tượng Phật
Hình vẻ bệ tượng Phật đang xây
Phương danh Phật tử phát tâm cúng dường bệ tượng Phật
Gia đình Cô Ngọc Phú $200
Gia đình Chị Huệ Tịnh $400
Gia đình Cô Chuân Huỳnh $400
Gia đình Cô Diệu Hạnh $200
Gia đình Chị Hồng Chinh $400
Gia đình Chị Kathy $100
Gia đình Chị Chi $200
Gia đình Chị Vinian $100
Gia đình Chị Tina Nguyễn $50
Gia đình Chị Bảy $50
Gia đình Cụ Ông Trần Thoại $50
Gia đình Chị Lưu Thu Liên $50
Gia đình Chị Trần Huệ Lan $50
Gia đình Chị Michael $65
Gia đình Chị Anh $40
Gia đình Chị Thơ $20
Gia đình Chị Ngô Thanh $20
Gia đình Cô Nghĩa $100
Gia đình Chị Trần Huệ Bửu $200
Gia đình Anh Trần Hòa Bình $200
Gia đình Chị Trần Thư $100
Ni Sư Minh Từ $300
Gia đình Bác Bùi Kim, anh Tuấn, và chị Hồng $400
Gia đình anh Phong, anh Lộc, anh Thành, và chị Lan $700
Gia đình Cô Nguyên Quý, Cô Quảng Hiếu, và Chú Nguyên Cát $500
Gia đình anh Tâm Thiện $200
Thu tổng cộng được $4,095.00
Chi ra:
$450 cho việc thuê xe ủi đất
$300 cho việc mua đá rainer lót bệ kê tượng Phật Ban Phước Lành
$1,200.00 & $850 thuê người xây bệ tượng Phật và tiếng xi măng
$1,000.00 cho việc chở 2 xe Road base
$1,599.16 cho việc thuê Forklift telehandler 8 tấn dỡ, lấy tượng Phật Ban Phước Lành, 10 tượng Chú Tiểu, tảng đá kê, và tảng đá khắc tên Chùa.
$1,432.60 cho việc thuê xe Crocker Crane 10 tấn, nhưng công ty này đem xe cẩu 60 tấn cho dựng cẩu tảng khắc chữ tên Chùa lên tảng đá kê thành tựu tốt đẹp.
Chi ra tổng cộng: $6,801.76 – $ 4,095.00 = $2,706.76
.
($2,706.76 là tiền còn lại chưa trả cho các Phật sự trên)
.
Để chi trả số tiền còn lại này, xin gia đình quý Phật tử tùy hỷ phát tâm cúng dường thêm
Những phần phước các gia đình quý Phật tử đã tạo hôm qua và hôm nay luôn đem năng lượng an lành và hạnh phúc tới những người thân và những người thương của mình ngay trong cuộc sống hiện tại.
Thành kính tri ơn các gia đình quý Phật tử đã trợ duyên cúng dường cho các Phật sự trên.  
Kính chúc quý vị và bửu quyến thân tâm thường an lạc.
.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
.
Kính mời quý vị xem hình ảnh, thông tin, và phương danh gia đình quý Phật tử phát tâm cúng dường Phật sự bên trên.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.
.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời