298 lượt xem

Phát tâm cúng dường thỉnh tượng Phật, tượng Chú Tiểu, tảng đá khắc tên Chùa, và tịnh tài Shipping

Chùa Pháp Nhãn

.
Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử đồng hương,
.
Chúng con kính nghe rằng:
.
Xây Chùa tô tượng đúc chuông,
Trong ba việc ấy thập phương nên làm.
.
Ăn cũng hết, mặc cũng mòn
Vun trồng phúc thiện để dành cháu con.
.
Phật pháp xương minh do Tăng Đoàn hoằng hóa,
Thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm.
.
Nhân chuyến đi thăm, hoằng Pháp, và làm Phật sự ở quê nhà, Việt Nam, chúng con có đầy đủ duyên lành cung thỉnh 10 tượng Chú Tiểu cao khoảng 60 cm, nặng mỗi tượng khoảng 50 kilo, 10 tượng nặng khoảng 500 kilo, 01 tượng Phật Thích Ca Ban Phước Lành cao khoảng 2 mét nặng khoảng 1 tấn, 01 bệ đá có khắc tên Chùa, địa chỉ, logo bánh xe Pháp luân, và 01 bệ đá kê bên dưới. Hai tượng đá nặng khoảng 12 tấn. Tổng cộng khoảng 13 tấn 500 kilo.
Hiện tại, có một số thí chủ phát tâm cúng dường cho một số Phật sự trên.
Tuy nhiên, phần tịnh tài – tiền shipping, Chùa Pháp Nhãn đang cần sự hỗ trợ thêm.
Quý Phật tử thí chủ nào muốn hoan hỷ góp phần công đức, gieo duyên cúng dường cho việc shipping, xin gởi tịnh tài qua Zelle với số cell 512-366-2686 (Phap Nhan Temple), hoặc gởi ngân phiếu check qua địa chỉ của Chùa Pháp Nhãn: 136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617.
Xin viết tin nhắn cúng dường shipping cho Chùa Pháp Nhãn
Kính mời Đại Chúng xem thông tin và hình ảnh đăng dưới đây cho biết.
Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
.
Phái đoàn đã thăm viếng tượng Phật Ban Phước Lành
Thầy Trừng Sỹ đang thăm tảng đá khắc tên Chùa nghệ nhân đang tiến hành làm.
Tảng đá kê bên dưới tượng đá khắc tên Chùa
.
.
.
Hôm nay gia đình chị Diệp cúng $200
Hiện tại tiền shipping còn lại $3,850, xin mọi người tùy hỷ phát tâm cúng dường.
Kính mời quý vị xem hình ảnh, thông tin, và phương danh gia đình quý Phật tử phát tâm cúng dường Phật sự bên trên.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời